Be snowed under là gìNghĩa từ Be snowed under

Ý nghĩa của Be snowed under là:

  • Có quá nhiều việc

Ví dụ minh họa cụm động từ Be snowed under:

 
- We're completely SNOWED UNDER at work because it's the end of the tax year.
Chúng tôi có quá nhiều việc bởi vì đây là khoảng thời gian cuối của năm tài khóa.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Be snowed under trên, động từ Be còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp