Be down on là gìNghĩa từ Be down on

Ý nghĩa của Be down on là:

  • Không tán thành, khó chịu với ai

Ví dụ minh họa cụm động từ Be down on:

 
- After the argument, James is DOWN ON his boss.
Sau cuộc thảo luận, James thấy khó chịu với xếp mình.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Be down on trên, động từ Be còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp