Be down with là gìNghĩa từ Be down with

Ý nghĩa của Be down with là:

  • Bị ốm, bị bệnh

Ví dụ minh họa cụm động từ Be down with:

 
- John is DOWN WITH some bug and is off work today.
John bị ốm virut và nghỉ làm hôm nay.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Be down with trên, động từ Be còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp