Be cut up là gìNghĩa từ Be cut up

Ý nghĩa của Be cut up là:

  • Khó chịu

Ví dụ minh họa cụm động từ Be cut up:

 
- She was very CUT UP about coming second as she thought she deserved to win.
Cô ấy đã rất khó chịu về việc chỉ về thứ hai bởi vì cô ấy nghĩ rằng mình xứng
đáng chiến thắng.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Be cut up trên, động từ Be còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp