Be cut out for là gìNghĩa từ Be cut out for

Ý nghĩa của Be cut out for là:

  • Thích hợp, phù hợp, có đủ khả năng cần thiết

Ví dụ minh họa cụm động từ Be cut out for:

 
- She's not CUT OUT FOR this kind of work.
Cô ta không thích hợp với loại công việc đó.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Be cut out for trên, động từ Be còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp