Be to do with là gìNghĩa từ Be to do with

Ý nghĩa của Be to do with là:

  • Có liên quan đến, có quan hệ với

Ví dụ minh họa cụm động từ Be to do with:

 
- He said the meeting IS TO DO WITH a complaint.
Anh ta nói rằng cuộc họp là có liên quan tới một đơn kiện. 

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Be to do with trên, động từ Be còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp