Be off là gìCụm động từ Be off có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Be off

Ý nghĩa của Be off là:

  • Hư, thối (đồ ăn)

Ví dụ minh họa cụm động từ Be off:

 
- This yoghurt must BE OFF; it smells foul.
Sữa chua này bị hư rồi; nó bốc mùi thật hôi.

Nghĩa từ Be off

Ý nghĩa của Be off là:

  • Dừng, ngừng, nghỉ (việc để về nhà)

Ví dụ minh họa cụm động từ Be off:

 
- I'm OFF home; it's five o'clock.
Tôi dừng công việc và về nhà; Đã 5h rồi.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Be off trên, động từ Be còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp