Be out to là gìNghĩa từ Be out to

Ý nghĩa của Be out to là:

  • Cố gắng, thử

Ví dụ minh họa cụm động từ Be out to:

 
- She IS OUT TO get him sacked because she hates him.
Cô ấy cố gắng sa thải anh ta bởi vì cô ấy ghét anh ta.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Be out to trên, động từ Be còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp