Be out of là gìNghĩa từ Be out of

Ý nghĩa của Be out of là:

  • Hết, không có

Ví dụ minh họa cụm động từ Be out of:

 
- We're OUT OF coffee so I'll have to go and get some.
Chúng ta đã hết cafe rồi vì thế mình sẽ phải ra ngoài mua.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Be out of trên, động từ Be còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp