Be taken with là gìNghĩa từ Be taken with

Ý nghĩa của Be taken with là:

  • Thích

Ví dụ minh họa cụm động từ Be taken with:

 
- I WAS very TAKEN WITH the performance- it was superb.
Tôi rất thích phần trình diễn - Nó thật tuyệt vời.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Be taken with trên, động từ Be còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp