Be on là gìCụm động từ Be on có 4 nghĩa:

Nghĩa từ Be on

Ý nghĩa của Be on là:

  • Chạy, vận hành (máy móc)

Ví dụ minh họa cụm động từ Be on:

 
- The computer IS ON.
Máy tính đã bật rồi.

Nghĩa từ Be on

Ý nghĩa của Be on là:

  • Diễn ra

Ví dụ minh họa cụm động từ Be on:

 
- The show IS ON for the next three months.
Buổi biểu diễn diễn ra trong 3 tháng tới.

Nghĩa từ Be on

Ý nghĩa của Be on là:

  • Sử dụng ma túy hoặc dược phẩm (có hại với con người)

Ví dụ minh họa cụm động từ Be on:

 
- He IS ON anti-depressants and has become very difficult to please.
Anh ta sử dụng thuốc chống trầm cảm và trở nên rất khó vui vẻ.

Nghĩa từ Be on

Ý nghĩa của Be on là:

Ví dụ minh họa cụm động từ Be on:

 
- He IS really ON right now- three goals in five minutes!
Lúc này anh ta chơi thật sự giỏi - 3 bàn chỉ trong vòng 5 phút!

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Be on trên, động từ Be còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp