Be on about là gìNghĩa từ Be on about

Ý nghĩa của Be on about là:

  • Muốn nói, ý nói

Ví dụ minh họa cụm động từ Be on about:

 
- I couldn't understand what he WAS ON ABOUT.
Tôi không hiểu anh ta ý nói về cái gì.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Be on about trên, động từ Be còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp