Be fed up là gìNghĩa từ Be fed up

Ý nghĩa của Be fed up là:

  • Mệt mỏi, chán ngấy

Ví dụ minh họa cụm động từ Be fed up:

 
- I AM FED UP of his complaints.
Tôi mệt mỏi với những lời than phiền của anh ta.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Be fed up trên, động từ Be còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp