Be out là gìNghĩa từ Be out

Ý nghĩa của Be out là:

  • Vắng mặt

Ví dụ minh họa cụm động từ Be out:

 
- She IS OUT on a visit for the day.
Cô ta vắng mặt cả ngày trong buổi tham quan.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Be out trên, động từ Be còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp