Be up for là gìNghĩa từ Be up for

Ý nghĩa của Be up for là:

  • Háo hức

Ví dụ minh họa cụm động từ Be up for:

 
- ARE you UP FOR the climb of Mt. Blanc?
Bạn có háo hức với việc trèo qua ngọn Mt. Blanc không?

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Be up for trên, động từ Be còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp