Be into là gìNghĩa từ Be into

Ý nghĩa của Be into là:

  • Thích

Ví dụ minh họa cụm động từ Be into:

 
- I AM INTO classical music.
Tôi thích nhạc cổ điển.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Be into trên, động từ Be còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp