Be up là gìCụm động từ Be up có 3 nghĩa:

Nghĩa từ Be up

Ý nghĩa của Be up là:

  • Rời giường, thức dậy

Ví dụ minh họa cụm động từ Be up:

 
- She's not UP yet.
Cô ta vẫn chưa rồi giường.

Nghĩa từ Be up

Ý nghĩa của Be up là:

  • Tăng, tăng lên

Ví dụ minh họa cụm động từ Be up:

 
- The company's profits ARE UP by fifteen percent.
Lợi nhuận công ty tăng thêm 15%.

Nghĩa từ Be up

Ý nghĩa của Be up là:

  • Hết hạn, hết giờ, đến giờ

Ví dụ minh họa cụm động từ Be up:

 
- Time's UP, please finish your drinks and leave.
Đã đến giờ rồi, uống nhanh và đi thôi.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Be up trên, động từ Be còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp