Bài tập trắc nghiệm Giải phương trình bậc hai (tiếp)Bài tập trắc nghiệm Giải phương trình bậc hai (tiếp)

Câu 9: Phương trình x2 + x - 1 = 0 có:

A. Hai nghiệm phân biệt đều dương

B. Hai nghiệm phân biệt đều âm

Quảng cáo

C. Hai nghiệm trái dấu

D. Hai nghiệm trái dấu

Câu 10: Với giá trị nào của m thì phương trình x2 - 4x + m = 0 có nghiệm kép

A. m=1    B. m=-1    C. m=4    D. m=-4

Câu 11: Phương trình bậc hai nào sau đây có nghiệm là √3 + √2 và √3 - √2 là

A. x2 + 2√3x + 1 = 0

B. x2 - 2√3x + 1 = 0

C. x2 + 2√3x - 1 = 0

D. x2 - 2√3x - 1 = 0

Quảng cáo

Câu 12: Với giá trị nào của m thì phương trình x2 - 3x + 2m = 0 vô nghiệm?

A. m > 0

B. m < 0

C. m > 9/8

D. m < 9/8

Câu 13: Cho phương trình (m-1)x2 + 2(m-1)x + m-3 = 0 . Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm duy nhất?

A. m=1

B. m=1/3

C. m=1 hay m=1/3

D. Cả 3 câu trên.

Câu 14: Với giá trị nào của m thì phương trình (m-1)x2 + 2(m-1)x + m-3 = 0 vô nghiệm?

A. m < 1

B. m < 1/3

C. m ≥ 1

D. m ≤ 1

Câu 15: Với giá trị nào của m thì phương trình x2 - (3m+1)x + m-5 = 0 có 1 nghiệm x=-1?

A. m = 1

B. m = -5/2

C. m = 5/2

D. m = 3/4

Câu 16: Với giá trị nào của m thì phương trình x2 - mx + 1 = 0 vô nghiệm?

Chuyên đề Toán lớp 9

Hướng dẫn giải và đáp án

Quảng cáo

Câu 9: Ta có: ac= -1 < 0 nên phương trình có 2 nghiệm trái dấu.

Vậy chọn đáp án: C

Câu 10: Ta có: Phương trình có nghiệm kép Δ' = 0 ⇔ 4 - m = 0 ⇔ 4

Vậy chọn đáp án: C

Câu 11: Ta có: tổng hai nghiệm là 2√3 , tích hai nghiệm là 1 nên đáp án đúng là B

Câu 12: Phương trình vô nghiệm khi Δ > 0 ⇔ 9 - 8m > 0 ⇔ m < 8/9

Chọn đáp án D

Câu 13: Với m=1, phương trình đã cho trở thành: 4x-2=0. Suy ra x=1/2. Vậy m=1 thỏa mãn

Với m ∈ 1 , phương trình có nghiệm duy nhất

⇔ Δ' = 0 ⇔ (m+1)2 - (m-1)(m-3) = 0

⇔ 6m - 2 = 0 ⇔ m = 1/3

Vậy chọn đáp án C

Câu 14: Với m=1, phương trình đã cho có dạng: 4x-2=0. Suy ra x=1/2

Với m ∈ 1, phương trình vô nghiệm

⇔ Δ' < 0 ⇔ (m+1)2 - (m-1)(m-3) < 0

⇔ 6m - 2 < 0 ⇔ m < 1/3

Vậy chọn đáp án B

Câu 15: Thay x= -1 vào phương trình ta có: 1 + 3m + 1 + m - 5 = 0.Suy ra m = 3/4

Vậy chọn đáp án D

Câu 16: Ta có: Phương trình đã cho vô nghiệm khi Δ < 0 ⇔ m2 - 4 < 0

⇔ |m| < 2

Vậy chọn đáp án B

Quảng cáo

Tham khảo thêm các Chuyên đề Toán lớp 9 khác:

Mục lục các Chuyên đề Toán lớp 9:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.