Bài tập trắc nghiệm Giải phương trình bậc hai (tiếp)Bài tập trắc nghiệm Giải phương trình bậc hai (tiếp)

Câu 9: Phương trình x2 + x - 1 = 0 có:

A. Hai nghiệm phân biệt đều dương

B. Hai nghiệm phân biệt đều âm

Quảng cáo

C. Hai nghiệm trái dấu

D. Hai nghiệm trái dấu

Câu 10: Với giá trị nào của m thì phương trình x2 - 4x + m = 0 có nghiệm kép

A. m=1    B. m=-1    C. m=4    D. m=-4

Câu 11: Phương trình bậc hai nào sau đây có nghiệm là √3 + √2 và √3 - √2 là

A. x2 + 2√3x + 1 = 0

B. x2 - 2√3x + 1 = 0

C. x2 + 2√3x - 1 = 0

D. x2 - 2√3x - 1 = 0

Quảng cáo

Câu 12: Với giá trị nào của m thì phương trình x2 - 3x + 2m = 0 vô nghiệm?

A. m > 0

B. m < 0

C. m > 9/8

D. m < 9/8

Câu 13: Cho phương trình (m-1)x2 + 2(m-1)x + m-3 = 0 . Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm duy nhất?

A. m=1

B. m=1/3

C. m=1 hay m=1/3

D. Cả 3 câu trên.

Câu 14: Với giá trị nào của m thì phương trình (m-1)x2 + 2(m-1)x + m-3 = 0 vô nghiệm?

A. m < 1

B. m < 1/3

C. m ≥ 1

D. m ≤ 1

Câu 15: Với giá trị nào của m thì phương trình x2 - (3m+1)x + m-5 = 0 có 1 nghiệm x=-1?

A. m = 1

B. m = -5/2

C. m = 5/2

D. m = 3/4

Câu 16: Với giá trị nào của m thì phương trình x2 - mx + 1 = 0 vô nghiệm?

Chuyên đề Toán lớp 9

Hướng dẫn giải và đáp án

Quảng cáo

Câu 9: Ta có: ac= -1 < 0 nên phương trình có 2 nghiệm trái dấu.

Vậy chọn đáp án: C

Câu 10: Ta có: Phương trình có nghiệm kép Δ' = 0 ⇔ 4 - m = 0 ⇔ 4

Vậy chọn đáp án: C

Câu 11: Ta có: tổng hai nghiệm là 2√3 , tích hai nghiệm là 1 nên đáp án đúng là B

Câu 12: Phương trình vô nghiệm khi Δ > 0 ⇔ 9 - 8m > 0 ⇔ m < 8/9

Chọn đáp án D

Câu 13: Với m=1, phương trình đã cho trở thành: 4x-2=0. Suy ra x=1/2. Vậy m=1 thỏa mãn

Với m ∈ 1 , phương trình có nghiệm duy nhất

⇔ Δ' = 0 ⇔ (m+1)2 - (m-1)(m-3) = 0

⇔ 6m - 2 = 0 ⇔ m = 1/3

Vậy chọn đáp án C

Câu 14: Với m=1, phương trình đã cho có dạng: 4x-2=0. Suy ra x=1/2

Với m ∈ 1, phương trình vô nghiệm

⇔ Δ' < 0 ⇔ (m+1)2 - (m-1)(m-3) < 0

⇔ 6m - 2 < 0 ⇔ m < 1/3

Vậy chọn đáp án B

Câu 15: Thay x= -1 vào phương trình ta có: 1 + 3m + 1 + m - 5 = 0.Suy ra m = 3/4

Vậy chọn đáp án D

Câu 16: Ta có: Phương trình đã cho vô nghiệm khi Δ < 0 ⇔ m2 - 4 < 0

⇔ |m| < 2

Vậy chọn đáp án B

Quảng cáo

Tham khảo thêm các Chuyên đề Toán lớp 9 khác:

Mục lục các Chuyên đề Toán lớp 9:

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2005 ĐẠT 9-10 LUYỆN THI LỚP 10

Đăng ký học thử khóa học bởi các thầy cô giỏi bằng cách inbox page Học cùng VietJack

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.