Bài tập trắc nghiệm Giải phương trình bậc haiBài tập trắc nghiệm Giải phương trình bậc hai

Câu 1: Phương trình x2 + x + 1/4 = 0 có một nghiệm là:

A. -1 B -1/2 C. 1/2 D. 2

Câu 2: Cho phương trình 2x2 + x - 1 = 0 có tập nghiệm là:

Quảng cáo

A. {-1}

B. {-1; -1/2}

C. {-1; 1/2}

D. ∅

Câu 3: Phương trình nào sau đây có 2 nghiệm phân biệt

A. x2 + x + 1 = 0

B. 4x2 - 4x + 1 = 0

C. 371x2 + 5x - 1 = 0

D. 4x2 = 0

Quảng cáo

Câu 4: Số nghiệm của phương trình x4 + 5x2 + 4 = 0 là

A. 4 nghiệm

B. 2 nghiệm

C. 1 nghiệm

D. Vô nghiệm

Câu 5: Cho phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0). Tổng và tích nghiệm của phương trình trên là:

Chuyên đề Toán lớp 9

Câu 6: Nếu hai số x,y có tổng x+y=S và xy=P thì x, y là hai nghiệm của phương trình:

A. X2 + SX - P = 0

B. X2 - SX + P = 0

C. ax2 + bx + c = 0

D. X2 - SX - P = 0

Câu 7: Cho phương trình mx2 - 2x +4 = 0 ( m: tham số; x: ẩn số). Nếu phương trình có hai nghiệm phân biệt thì m có giá trị nào sau đây:

A. m < 1/4

B. m < 1/4 và m ∈ 0

C. m > 1/4

D. m ≠ R

Quảng cáo

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu 1: Ta có: Δ = 1 - 4.1/4 = 0. Khi đó phương trình có nghiệm kép x= -1/2

Vậy chọn đáp án: B

Câu 2: ta có Δ = 1 - 4.2.(-1) = 9 => √%Delta; = 3

Khi đó phương trình có 2 nghiệm là

Chuyên đề Toán lớp 9

Vậy chọn đáp án: C

Câu 3: B

Câu 4: Đặt x2= t ( t ≥ 0) . Khi đó phương trình đã cho trở thành: t2 + 5t + 4 = 0

Giải phương trình ẩn t ta được nghiệm t= -1 hoặc t= -4 (loại)

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm

Câu 5: A

Câu 6: A

Câu 7: Phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt

Chuyên đề Toán lớp 9

Vậy chọn đáp án: B

Quảng cáo

Tham khảo thêm các Chuyên đề Toán lớp 9 khác:

Mục lục các Chuyên đề Toán lớp 9:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 8 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.