Bài tập trắc nghiệm Giải phương trình bậc haiBài tập trắc nghiệm Giải phương trình bậc hai

Câu 1: Phương trình x2 + x + 1/4 = 0 có một nghiệm là:

A. -1 B -1/2 C. 1/2 D. 2

Câu 2: Cho phương trình 2x2 + x - 1 = 0 có tập nghiệm là:

Quảng cáo

A. {-1}

B. {-1; -1/2}

C. {-1; 1/2}

D. ∅

Câu 3: Phương trình nào sau đây có 2 nghiệm phân biệt

A. x2 + x + 1 = 0

B. 4x2 - 4x + 1 = 0

C. 371x2 + 5x - 1 = 0

D. 4x2 = 0

Quảng cáo

Câu 4: Số nghiệm của phương trình x4 + 5x2 + 4 = 0 là

A. 4 nghiệm

B. 2 nghiệm

C. 1 nghiệm

D. Vô nghiệm

Câu 5: Cho phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0). Tổng và tích nghiệm của phương trình trên là:

Chuyên đề Toán lớp 9

Câu 6: Nếu hai số x,y có tổng x+y=S và xy=P thì x, y là hai nghiệm của phương trình:

A. X2 + SX - P = 0

B. X2 - SX + P = 0

C. ax2 + bx + c = 0

D. X2 - SX - P = 0

Câu 7: Cho phương trình mx2 - 2x +4 = 0 ( m: tham số; x: ẩn số). Nếu phương trình có hai nghiệm phân biệt thì m có giá trị nào sau đây:

A. m < 1/4

B. m < 1/4 và m ∈ 0

C. m > 1/4

D. m ≠ R

Quảng cáo

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu 1: Ta có: Δ = 1 - 4.1/4 = 0. Khi đó phương trình có nghiệm kép x= -1/2

Vậy chọn đáp án: B

Câu 2: ta có Δ = 1 - 4.2.(-1) = 9 => √%Delta; = 3

Khi đó phương trình có 2 nghiệm là

Chuyên đề Toán lớp 9

Vậy chọn đáp án: C

Câu 3: B

Câu 4: Đặt x2= t ( t ≥ 0) . Khi đó phương trình đã cho trở thành: t2 + 5t + 4 = 0

Giải phương trình ẩn t ta được nghiệm t= -1 hoặc t= -4 (loại)

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm

Câu 5: A

Câu 6: A

Câu 7: Phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt

Chuyên đề Toán lớp 9

Vậy chọn đáp án: B

Quảng cáo

Tham khảo thêm các Chuyên đề Toán lớp 9 khác:

Mục lục các Chuyên đề Toán lớp 9:

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2005 ĐẠT 9-10 LUYỆN THI LỚP 10

Đăng ký học thử khóa học bởi các thầy cô giỏi bằng cách inbox page Học cùng VietJack

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.