Ôn tập chương 4Ôn tập chương 4

A. Bài tập tự luận

Bài 1: Giải phương trình sau:

Chuyên đề Toán lớp 9
Quảng cáo

Hướng dẫn giải

Chuyên đề Toán lớp 9

Bài 2: Một người dự định đi từ A đến B dài 78km. Sau đó 1 giờ người thứ hai đi từ B về A và 2 người gặp nhau cách B là 36km. Tính vận tốc mỗi người, biết vận tốc người thứ hai lớn hơn vận tốc người thứ nhất là 4km/h.

Hướng dẫn giải

Gọi vận tốc người thứ nhất là x (km/h) (x > 0)

Thì vận tốc người thứ hai là x + 4 (km/h)

Quảng cáo

Ta có phương trình

42/x - 36/x+4 = 1 => x1 = 14 (thỏa mãn đk), x2 = -12 (loại)

Vậy vận tốc của người thứ nhất là 14 km/h.

Vận tốc của người thứ hai là 18 km/h.

Bài 3: Cho hàm số y= x2/4 có đồ thị là (P).

Cho đường thẳng (d) có phương trình y= mx - 3/2m -1.

Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A; B sao cho A; B thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ Oy.

Hướng dẫn giải

Quảng cáo

Xét phương trình x2/4 = xm - 3/2m - 1

⇔ x2 - 4mx + 6m + 4 = 0

Để đường thẳng cắt (P) tại 2 điểm phân biệt thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ Oy thì phải có Δ' > 0 và 6m + 4 < 0

Mà 4m2 - 6m - 4 > 0

⇔ 2m2 - 3m - 2 > 0

⇔ m < -12 hoặc m > 2(*)

6m + 4 < 0 ⇔ m < -2/3(**)

Kết hợp (*) và (**) ta được m < -2/3

Quảng cáo

Tham khảo thêm các Chuyên đề Toán lớp 9 khác:

Mục lục các Chuyên đề Toán lớp 9:

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2005 ĐẠT 9-10 LUYỆN THI LỚP 10

Đăng ký học thử khóa học bởi các thầy cô giỏi bằng cách inbox page Học cùng VietJack

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.