Ôn tập chương 3 - Phần Đại sốÔn tập chương 3

A. Bài tập tự luận

Bài 1: Giải hệ phương trình

Chuyên đề Toán lớp 9
Quảng cáo

Hướng dẫn giải

Chuyên đề Toán lớp 9

Bài 2: Nếu hai tổ học sinh cùng làm vệ sinh một sân trường thì sau 1 giờ 30 phút thì xong. Nếu để tổ thứ nhất làm trong 20 phút và tổ thứ hai làm trong 15 phút thì được 1/5 sân trường. Hỏi nếu mỗi tổ làm riêng thì phải bao lâu mới xong?

Hướng dẫn giải

Gọi thời gian tổ 1 làm một mình xong công việc là x (giờ) (x > 0)

Thời gian tổ 2 làm một mình xong công việc là y (giờ) (y > 0)

Coi toàn bộ công việc như một đơn vị công việc.

Trong một giờ tổ 1 làm được 1/x (phần công việc),

Trong một giờ tổ 2 làm được 1/y (phần công việc)

Quảng cáo

Vì cả hai tổ cùng làm vệ sinh thì sau 1 giờ 30 phút thì xong hay 3/2 giờ nên trong 1 giờ cả hai tổ làm được 2/3 giờ nên ta có phương trình: 1/x + 1/y = 2/3 (1)

Nếu tổ 1 làm trong 20 phút và tổ thứ 2 làm trong 15 phút thì được 1/5 sân trường nên ta có phương trình: 1/3x + 1/4y = 1/5 (2)

Chuyên đề Toán lớp 9

Tham khảo thêm các Chuyên đề Toán lớp 9 khác:

Mục lục các Chuyên đề Toán lớp 9:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.