Bài tập trắc nghiệm Góc với đường trònBài tập trắc nghiệm Góc với đường tròn (Phần 1)

Câu 1: Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là:

A. Giao điểm 3 đường phân giác của tam giác

B. Giao điểm 3 đường cao của tam giác

Quảng cáo

C. Giao điểm 3 đường trung tuyến của tam giác

D. Giao điểm 3 đường trung trực của tam giác

Câu 2: Đường tròn tâm A có bán kính 3cm là tập hợp các điểm:

A. Có khoảng cách đến điểm A nhỏ hơn hoặc bằng 3cm

B. Có khoảng cách đến A bằng 3cm

C. Cách đều A

D. Có hai câu đúng

Câu 3: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O. Biết ∠A = 50o , ∠B = 65o. Kẻ OH ⊥ AB; OI ⊥ AC; OK ⊥ BC. So sánh OH, OI, OK ta có:

A. OH = OI = OK

B. OH = OI > OK

Quảng cáo

C. OH = OI < OK

D. Một kết quả khác

Câu 4: Trong hình bên, biết BC=8cm, OB=5cm.Độ dài AB bằng:

Chuyên đề Toán lớp 9

A. 20cm

B. √6cm

C. 2√5cm

D. Một kết quả khác

Câu 5: Cho đường tròn(O; R) và dây AB = R√3, Ax là tia tiếp tuyến tại A của đường tròn (O). Số đo của ∠xAB là:

A. 90o

B. 120o

C. 60o

D. B và C đúng

Câu 6: Cho đường tròn (O; R) và điểm A bên ngoài đường tròn. Từ A xẽ tiếp tuyến AB( B là tiếp điểm) và cát tuyến AMN đến (O). Trong các kết luận sau , kết luận nào đúng?

A. AM.AN = 2R2

B. AB2= AM.MN

C. AO2= AM.AN

D. AM.AN = AO2 - R2

Câu 7: Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn(O). Biết ∠BOD = 124o thì số đo ∠BAD là:

A. 56o

B. 118o

C. 124o

D. 62o

Hướng dẫn giải và đáp án

Quảng cáo

Câu 1: Chọn D

Câu 2: Chọn đáp án: B

Câu 3: Xét tam giác ABC ta tính được ∠C = 180o - 50o - 65o = 65o (vì tổng 3 góc trong một tam giác bằng 180)

Từ đó suy ra AB= AC > BC(trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn thì lớn hơn)

Suy ra OH = OI < OK.

Chọn đáp án: C

Câu 4: Ta có: OA ⊥ BC nên ta suy ra BH = HC = 8 : 2 = 4cm( vì đường kính vuông góc với dây cung thì đi qua trung điểm của dây ấy)

Xét tam giác vuông OBH có: OH2= OB2 - HB2 = 25 - 16 = 9cm

Suy ra OH=3cm. Suy ra HA=5-3=2cm.

Xét tam giác vuông HAB có: AB2= HA2 + HB2

Thay số ta được: AB2 = 4 + 16 = 20cm

=>AB = √20cm = 2√5cm

Vậy chọn đáp án:C

Câu 5: Xét tam giác AOB . Theo đinh lý cosin ta có:

AB2 = AO2 + OB2 - 2OA.OB.cos ∠AOB

Chuyên đề Toán lớp 9

=> ∠AOB = 120o

=> ∠xAB = 60o (vì góc tạo bởi tia tiếp tuyên và dây cung bằng một nửa góc ở tâm)

Vậy chọn đáp án: C

Câu 6: Ta có: ∠ABM = 1/2 sdBM (góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung)

∠MNB = 1/2 sdBM( góc nội tiếp chắn cung BM)

=> ∠ABM = ∠MNB

Xét tam giác ABM và tam giác ANB có:

∠A :chung

∠ABM = ∠MNB

Suy ra ΔABM ∼ ΔANB (g-g)

=> AB/AN = AM/AB => AB2 = AN.AM

Chọn B

Câu 7: Ta có: ∠BOD = 124o => sdBD = 62o => ∠BAD = 62o (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn bằng một nửa số đo của cung đó)

Vậy chọn đáp án: D

Quảng cáo

Tham khảo thêm các Chuyên đề Toán lớp 9 khác:

Mục lục các Chuyên đề Toán lớp 9:

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2005 ĐẠT 9-10 LUYỆN THI LỚP 10

Đăng ký học thử khóa học bởi các thầy cô giỏi bằng cách inbox page Học cùng VietJack

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.