Bài tập trắc nghiệm Hàm số bậc nhất, tính đồng biến, nghịch biếnBài tập trắc nghiệm Hàm số bậc nhất, tính đồng biến, nghịch biến

Câu 1: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất hai ẩn x, y:

A. ax+by=c (a,b,c ≠ R)

B. ax+by=c (a,b,c ≠ R; c ∈ 0)

Quảng cáo

C. ax+by=c (a,b,c ≠ R; b & isin 0)

D. A; B; C đều đúng.

Câu 2: Cho hàm số y = f(x) và điểm A(a; b). Điểm A thuộc đồ thị hàm số y = f(x) khi :

A. b = f(a)    B. a = f(b)

C. f(b) = 0    D. f(a) = 0

Câu 3: Cho hàm số y=f(x) xác định với mọi giá trị của x thuộc R. Ta nói hàm số y=f(x) đồng biến trên R khi:

A. Với x1; x2 ≠ R; x1 < x2 => f(x1) < f(x2)

B. Với x1; x2 ≠ R; x1 > x2 => f(x1) > f(x2)

C. Với x1; x2 ≠ R; x1 > x2 => f(x1) < f(x2)

D. Với x1; x2 ≠ R; x1 ∈ x2 => f(x1) ∈ f(x2)

Quảng cáo

Câu 4: Cặp nào sau đây là nghiệm của phương trình √2x + 3y = -5

A. (√2; 1)    B. (-1; -√2)    C. (-√2; -1)    D. (-√2; 1)

Câu 5: Cho hàm số y=f(x) xác định với mọi giá trị của x thuộc R. Ta nói hàm số y=f(x) nghịch biến trên R khi:

A. Với x1; x2 ≠ R; x1 < x2 => f(x1) < f(x2)

B. Với x1; x2 ≠ R; x1 > x2 => f(x1) > f(x2)

C. Với x1; x2 ≠ R; x1 > x2 => f(x1) < f(x2)

D. Với x1; x2 ≠ R; x1 ∈ x2 => f(x1) ∈ f(x2)

Câu 6: Cho hàm số bậc nhất Chuyên đề Toán lớp 9. Tìm m để hàm số đồng biến trên R, ta có kết quả :

A. m ≥ -1    B. m ∈ -1    C. m < -1    D. m > -1

Câu 7: Trong các hàm số sau hàm số nào là hàm bậc nhất:

A. y = 1/x + 3

B. y = ax + b (a,b ≠ R)

C. y = x + √2

D. Có 2 câu đúng.

Quảng cáo

Câu 8: Cho hàm số: Chuyên đề Toán lớp 9. Tìm m để hàm số nghịch biến, ta có kết quả sau:

A. m > -2    B. m ∈ ±1    C. m ∈ -2    D. m < -2

Câu 9: Đồ thị hàm số y = ax+b ( a ∈ 0) là

A. Một đường thẳng đi qua gốc tọa độ

B. Một đường thẳng đi qua điểm M(b; 0) và N(-b/a;)

C. Môt đường cong Parabol

D. Một đường thẳng đi qua 2 điểm A(0; b) và B(-b/a;0)

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu 1: Chọn đáp án: C

Câu 2: Chọn đáp án: A

Câu 3: Chọn đáp án A và B

Câu 4: Chọn đáp án: C

Câu 5: Chọn đáp án: C

Câu 6: Chọn đáp án: C

Câu 7: Chọn đáp án C

Câu 8: Chọn đáp án A

Câu 9: Chọn đáp án D

Quảng cáo

Tham khảo thêm các Chuyên đề Toán lớp 9 khác:

Mục lục các Chuyên đề Toán lớp 9:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.