Bài tập trắc nghiệm Góc với đường tròn (Phần 3)Bài tập trắc nghiệm Góc với đường tròn (Phần 3)

Câu 18: Tứ giác MNPQ nội tiếp đường tròn, biết ∠P = 3∠M. Số đo góc P và góc M là:

A. ∠M = 45o và ∠P = 135o

B. ∠M = 60o và ∠P = 120o

Quảng cáo

C. ∠M = 30o và ∠P = 90o

D. ∠M = 45o và ∠P = 90o

Câu 19: Trong hình vẽ bên có: Tam giác ABC cân tại A và nội tiếp đường tròn tâm O, số đo góc BAC bằng 120. Khi đó số đo góc ACO bằng;

Chuyên đề Toán lớp 9

A. 120o    B. 60o     C. 45o     D. 30o

Câu 20: Cho tam giác ABC có diện tích bằng 1. Gọi M, N, P tương ứng là trung điểm của các cạnh AB, BC, CA và X, Y, Z tương ứng là trưng điểm của các cạnh PM, MN, NP. Khi đó diện tích tam giác XYZ là:

A. 1/4    B. 1/16    C. 1/32     D. 1/8

Câu 21: Tam giác đều có cạnh 8cm thì bán kính đường tròn nội tiếp tam giác là:

Chuyên đề Toán lớp 9
Quảng cáo

Câu 22: Trong tam giác ABC cân tại A, có ∠BAC = 30o nội tiếp trong đường tròn (O). Số đo AB là;

A. 150o     B. 165o     C. 135o     D. 160o

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu 18: Vì tứ giác MNPQ nội tiếp đường tròn nên ∠P + ∠M = 180o mà ∠P = 3∠M

Suy ra ∠M = 45o và ∠P = 135o

Vậy chọn A

Câu 19: Ta có: ∠BAC = 120o => sdBC = 240o

Suy ra cung nhỏ BC = 360 - 240 = 120o

Ta có tam giác ABC cân tại A với góc BAC = 120. Suy ra ∠ABI = ∠ACI = 30o

Quảng cáo

Câu 20: Khi M,N,P là trung điểm của AB, BC, CA thì M, N, P chia tam giác ABC thành 4 tam giác bằng nhau

Suy ra diện tích của 4 tam giác này là bằng nhau và bằng 1/4. Khi X. Y, Z là trung điểm của 4 cạnh MP, MN, NP thì tam giác MNP chia thành 4 tam giác bằng nhau . Suy ra diện tích của tam giác XYZ bằng 1/4 diện tích tam giác MNP. Suy ra diện tích tam giác XYZ bằng 1/16 diện tích tam giác ABC.

Vậy chọn đáp án: B

Câu 21: Tâm đường tròn nội tiếp tam giác là trọng tâm G tam giác ABC.

Kẻ GI ⊥ AC. Khi đó CI = AC : 2 = 8 : 2 = 4cm.

Gọi D là trung điểm của AB.

CG = 2/3 CD = 2/3. 4√3 = 8√3/3 cm.

Xét tam giác vuông CGI . theo định lý py-ta-go ta có:

Chuyên đề Toán lớp 9

Vậy chọn đáp án: D

Câu 22: Vì tam giác ABC cân tại A có ∠BAC = 30o=> ∠B = ∠C = 75o

=> sdAB = 2∠C = 150o (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn bằng nửa đường tròn)

Quảng cáo

Tham khảo thêm các Chuyên đề Toán lớp 9 khác:

Mục lục các Chuyên đề Toán lớp 9:

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2005 ĐẠT 9-10 LUYỆN THI LỚP 10

Đăng ký học thử khóa học bởi các thầy cô giỏi bằng cách inbox page Học cùng VietJack

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.