Bài tập trắc nghiệm Rút gọn biểu thứcBài tập trắc nghiệm Rút gọn biểu thức

Câu 1: Kết quả của biểu thức: Chuyên đề Toán lớp 9 là:

A. 3    B. 7    C. 2√7    D. 10

Câu 2: Giá trị nào của biểu thức Chuyên đề Toán lớp 9 là:

A. 4    B. 2√3    C. -2√3    D. -4

Quảng cáo

Câu 3: Giá trị của biểu thức Chuyên đề Toán lớp 9 là: ta có kết quả:

Chuyên đề Toán lớp 9

Câu 4: Giá trị của biểu thức: Chuyên đề Toán lớp 9 là:

A. 7√2 - 5    B. 5 - √2    C. 5 - 3√2    D. 1 + 2√2

Câu 5: Kết quả của phép tính: Chuyên đề Toán lớp 9 là:

A. 2    B. √2    C. √2/2    D. 3√2/2

Câu 6: Thực hiện phép tính: Chuyên đề Toán lớp 9có kết quả:

A. 9√3 - 2    B. 2 - 9√3    C. 2 + 9√3    D. √3 + 2

Câu 7: Giá trị của biểu thức (√6 + √5)2 - √120 là:

A. 21    B. 11√6    C. 11    D. 0

Quảng cáo

Câu 8: Thực hiện phép tính Chuyên đề Toán lớp 9 có kết quả:

A. 2√6    B. √6    C. √6/6    D. -√6/6

Câu 9: Thực hiện phép tính Chuyên đề Toán lớp 9ta có kết quả:

A. 3 + 2√2

B. 1 + √2

C. √2 - 1

D. 1 - √2

Câu 10: Thực hiện phép tính Chuyên đề Toán lớp 9ta có kết quả:

A. 2√3    B. 4    C. 2    D. -2√3

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu 1: Ta có:

Chuyên đề Toán lớp 9

= √7 - 5 + 2 - √7 = 3

Vậy chọn đáp án: A

Quảng cáo

Câu 2: Ta có

Chuyên đề Toán lớp 9

= 2 - √3 - 2 - √3 = -2√3

Chọn đáp án: C

Câu 3:

Chuyên đề Toán lớp 9

Chọn đáp án: D

Câu 4:

Chuyên đề Toán lớp 9

= 2- √2 + 3√2 - 1 = 2√2 + 1

Vậy chọn đáp án: D

Câu 5:

Chuyên đề Toán lớp 9

Vậy chọn đáp án: C

Câu 6: Ta có

Chuyên đề Toán lớp 9

= 9√3 + 2

Vậy chọn đáp án: C

Câu 7: (√6 + √5)2 - √120 = 6 + 2√30 + 5 - 2√30 = 11

Vậy chọn đáp án: C

Câu 8:

Chuyên đề Toán lớp 9

Vậy chọn đáp án: C

Quảng cáo

Câu 9:

Chuyên đề Toán lớp 9

= 1 - √2

Vậy chọn đáp án: C

Câu 10:

Chuyên đề Toán lớp 9

= √3 + 1 - √3 + 1 = 2

Vậy chọn đáp án: C

Tham khảo thêm các Chuyên đề Toán lớp 9 khác:

Mục lục các Chuyên đề Toán lớp 9:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.