Bài tập trắc nghiệm Rút gọn biểu thứcBài tập trắc nghiệm Rút gọn biểu thức

Câu 1: Kết quả của biểu thức: Chuyên đề Toán lớp 9 là:

A. 3    B. 7    C. 2√7    D. 10

Câu 2: Giá trị nào của biểu thức Chuyên đề Toán lớp 9 là:

A. 4    B. 2√3    C. -2√3    D. -4

Quảng cáo

Câu 3: Giá trị của biểu thức Chuyên đề Toán lớp 9 là: ta có kết quả:

Chuyên đề Toán lớp 9

Câu 4: Giá trị của biểu thức: Chuyên đề Toán lớp 9 là:

A. 7√2 - 5    B. 5 - √2    C. 5 - 3√2    D. 1 + 2√2

Câu 5: Kết quả của phép tính: Chuyên đề Toán lớp 9 là:

A. 2    B. √2    C. √2/2    D. 3√2/2

Câu 6: Thực hiện phép tính: Chuyên đề Toán lớp 9có kết quả:

A. 9√3 - 2    B. 2 - 9√3    C. 2 + 9√3    D. √3 + 2

Câu 7: Giá trị của biểu thức (√6 + √5)2 - √120 là:

A. 21    B. 11√6    C. 11    D. 0

Quảng cáo

Câu 8: Thực hiện phép tính Chuyên đề Toán lớp 9 có kết quả:

A. 2√6    B. √6    C. √6/6    D. -√6/6

Câu 9: Thực hiện phép tính Chuyên đề Toán lớp 9ta có kết quả:

A. 3 + 2√2

B. 1 + √2

C. √2 - 1

D. 1 - √2

Câu 10: Thực hiện phép tính Chuyên đề Toán lớp 9ta có kết quả:

A. 2√3    B. 4    C. 2    D. -2√3

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu 1: Ta có:

Chuyên đề Toán lớp 9

= √7 - 5 + 2 - √7 = 3

Vậy chọn đáp án: A

Quảng cáo

Câu 2: Ta có

Chuyên đề Toán lớp 9

= 2 - √3 - 2 - √3 = -2√3

Chọn đáp án: C

Câu 3:

Chuyên đề Toán lớp 9

Chọn đáp án: D

Câu 4:

Chuyên đề Toán lớp 9

= 2- √2 + 3√2 - 1 = 2√2 + 1

Vậy chọn đáp án: D

Câu 5:

Chuyên đề Toán lớp 9

Vậy chọn đáp án: C

Câu 6: Ta có

Chuyên đề Toán lớp 9

= 9√3 + 2

Vậy chọn đáp án: C

Câu 7: (√6 + √5)2 - √120 = 6 + 2√30 + 5 - 2√30 = 11

Vậy chọn đáp án: C

Câu 8:

Chuyên đề Toán lớp 9

Vậy chọn đáp án: C

Quảng cáo

Câu 9:

Chuyên đề Toán lớp 9

= 1 - √2

Vậy chọn đáp án: C

Câu 10:

Chuyên đề Toán lớp 9

= √3 + 1 - √3 + 1 = 2

Vậy chọn đáp án: C

Tham khảo thêm các Chuyên đề Toán lớp 9 khác:

Mục lục các Chuyên đề Toán lớp 9:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.