Bài tập trắc nghiệm Rút gọn biểu thứcBài tập trắc nghiệm Rút gọn biểu thức

Câu 1: Kết quả của biểu thức: Chuyên đề Toán lớp 9 là:

A. 3    B. 7    C. 2√7    D. 10

Câu 2: Giá trị nào của biểu thức Chuyên đề Toán lớp 9 là:

A. 4    B. 2√3    C. -2√3    D. -4

Quảng cáo

Câu 3: Giá trị của biểu thức Chuyên đề Toán lớp 9 là: ta có kết quả:

Chuyên đề Toán lớp 9

Câu 4: Giá trị của biểu thức: Chuyên đề Toán lớp 9 là:

A. 7√2 - 5    B. 5 - √2    C. 5 - 3√2    D. 1 + 2√2

Câu 5: Kết quả của phép tính: Chuyên đề Toán lớp 9 là:

A. 2    B. √2    C. √2/2    D. 3√2/2

Câu 6: Thực hiện phép tính: Chuyên đề Toán lớp 9có kết quả:

A. 9√3 - 2    B. 2 - 9√3    C. 2 + 9√3    D. √3 + 2

Câu 7: Giá trị của biểu thức (√6 + √5)2 - √120 là:

A. 21    B. 11√6    C. 11    D. 0

Quảng cáo

Câu 8: Thực hiện phép tính Chuyên đề Toán lớp 9 có kết quả:

A. 2√6    B. √6    C. √6/6    D. -√6/6

Câu 9: Thực hiện phép tính Chuyên đề Toán lớp 9ta có kết quả:

A. 3 + 2√2

B. 1 + √2

C. √2 - 1

D. 1 - √2

Câu 10: Thực hiện phép tính Chuyên đề Toán lớp 9ta có kết quả:

A. 2√3    B. 4    C. 2    D. -2√3

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu 1: Ta có:

Chuyên đề Toán lớp 9

= √7 - 5 + 2 - √7 = 3

Vậy chọn đáp án: A

Quảng cáo

Câu 2: Ta có

Chuyên đề Toán lớp 9

= 2 - √3 - 2 - √3 = -2√3

Chọn đáp án: C

Câu 3:

Chuyên đề Toán lớp 9

Chọn đáp án: D

Câu 4:

Chuyên đề Toán lớp 9

= 2- √2 + 3√2 - 1 = 2√2 + 1

Vậy chọn đáp án: D

Câu 5:

Chuyên đề Toán lớp 9

Vậy chọn đáp án: C

Câu 6: Ta có

Chuyên đề Toán lớp 9

= 9√3 + 2

Vậy chọn đáp án: C

Câu 7: (√6 + √5)2 - √120 = 6 + 2√30 + 5 - 2√30 = 11

Vậy chọn đáp án: C

Câu 8:

Chuyên đề Toán lớp 9

Vậy chọn đáp án: C

Quảng cáo

Câu 9:

Chuyên đề Toán lớp 9

= 1 - √2

Vậy chọn đáp án: C

Câu 10:

Chuyên đề Toán lớp 9

= √3 + 1 - √3 + 1 = 2

Vậy chọn đáp án: C

Tham khảo thêm các Chuyên đề Toán lớp 9 khác:

Mục lục các Chuyên đề Toán lớp 9:

Các em có thể đăng ký các khóa học bởi các thầy cô luyện thi vào lớp 10 nổi tiếng của vietjack, giúp các em chinh phục kì thi vào 10 với giá ưu đãi nhất tại Khóa học luyện thi vào 10

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2005 ĐẠT 9-10 LUYỆN THI LỚP 10

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 499K tại khoahoc.vietjack.com

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.