Đồ thị hàm số y= ax2Đồ thị hàm số y= ax2

A. Phương pháp giải

Đồ thị hàm số y= ax2 (a ≠ 0) là một parabol đi qua gốc tọa đọ O, nhận trục tọa độ Oy làm trục đối xứng; O là đỉnh của parabol

Quảng cáo

- Nếu a > 0 thì đồ thị nằm phía trên trục hoành, O là điểm thấp nhất của đồ thị.

- Nếu a < 0 thì đồ thị nằm phía dưới trục hoành, O là điểm cao nhất của đồ thị.

B. Bài tập tự luận

Bài 1: Chọn đáp án đúng

Điểm P(-1; -2) thuộc đồ thị hàm số y= -mx2 khi m bằng:

A. -2    B. 2    C. -4    D. 4

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Bài 2: Điểm thuộc đồ thị hàm số y= -1/3x2 là:

Quảng cáo

A. M(1;1/3)    B. N(1/3;1)    C. P(1;-1/3)    D. Q(-1/3;1)

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Bài 3: Điểm thuộc đồ thị hàm số y= -1/3x2 là:

A. M(2;-4/3)    B. N(-2; -4/3)    C. P(1;1/3)    D. Q(1;-1/3)

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Bài 4: a) Xác định hệ số của hàm số y=ax2 biết rằng đồ thị của nó đi qua điểm A(1; -1). Vẽ đồ thị của hàm số với a vừa tìm được.

b) Tìm điểm thuộc parabol nói trên có hoành độ bằng 3.

c) Tìm diểm thuộc parabol có tung độ bằng 3.

d) Tìm điểm thuộc parabol có tung độ gấp đôi hoành độ.

Quảng cáo

Hướng dẫn giải

Chuyên đề Toán lớp 9

Tham khảo thêm các Chuyên đề Toán lớp 9 khác:

Mục lục các Chuyên đề Toán lớp 9:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.