Bài tập trắc nghiệm Hình trụ, Hình nón, Hình cầuBài tập trắc nghiệm Hình trụ, Hình nón, Hình cầu (Phần 1)

Câu 1: Cho hình chữ nhật ABCD( AB=2a; BC=a). Quay hình chữ nhật đó xung quanh BC thì được hình trụ có thể tích V1; quay quanh AB thì được hình hình trụ có thể tích V2. Khi đó ta có:

A. V1 = V2

B. V1 = 2V2

Quảng cáo

C. V2 = 2V1

D. V1 = 4V2

Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tại A biết AB=3cm, AC=2cm, người ta quay tam giác ABC quanh quanh cạnh AC được hình nón, khi đó thể tích hình nón bằng:

A. 6π    B. 12    C. 4π    D. 18

Câu 3: Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB=6(cm) cố định. Quay nửa hình tròn đó quanh AB thì được một hình cầu có thể tích bằng:

A. 288π    B. 9π    C. 27π    D. 36π

Câu 4: Hình chữ nhật ABCD, AB=10cm, AD=12cm, quay hình chữ nhật ABCD quanh cạnh AB, thể tích hình sinh ra là:

A. 300π    B. 1440π    C. 1200π    D. 600π

Câu 5: Hình nón có bán kính đáy 10cm, chiều cao 9cm thế tích của hình nón là:

A. 912    B. 942    C. 932    D. 952

Quảng cáo

Câu 6: Tam giác ABC vuông tại A có AB=6cm, AC=8cm. Thể tích hình sinh ra khi quay tam giác ABC quay quanh AB là:

A. 24π    B. 32π    C. 96π    D. 128π

Câu 7: Một hình nón có diện tích xung quanh là 72π , bán kính đáy là 6cm. Độ dài đường sinh là:

A. 6cm    B. 8cm    C. 12cm    D. 13cm

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu 1: Ta có: Khi quay hình chữ nhật đó quanh BC thì chiều cao của hình trụ được sinh ra là BC=a .Khi đó:

V1= S.h = π(2a)2.a = π.4a2.a = 4πa3

Khi quay hình chữ nhật đó quanh AB thì chiều cao của hình trụ được sinh ra là AB=2a. Khi đó:

V2 = S.h = πa2.2a = 2πa3

=> V1 = 2V2

Chọn B

Quảng cáo

Câu 2: Thể tích hình nón là: V = 1/3 S.h = 6π

Chọn A

Câu 3: Chọn: D

Câu 4: Hình sinh ra là hình tru có chiều cao là AB. Thể tích hình trụ sinh ra là:

V = 10π122 = 1440π

Chọn B

Câu 5:Chọn: B

Câu 6: Chọn D

Câu 7: Chọn C

Quảng cáo

Tham khảo thêm các Chuyên đề Toán lớp 9 khác:

Mục lục các Chuyên đề Toán lớp 9:

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2005 ĐẠT 9-10 LUYỆN THI LỚP 10

Đăng ký học thử khóa học bởi các thầy cô giỏi bằng cách inbox page Học cùng VietJack

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.