Bài tập trắc nghiệm: Giải phương trình, bất phương trình vô tỷBài tập trắc nghiệm: Giải phương trình, bất phương trình vô tỷ

Câu 1: Phương trình Chuyên đề Toán lớp 9 có tập nghiệm là:

A. S= {1;-4}

B. S= {1}

Quảng cáo

C. S= ∅

D. S= {-4}

Câu 2: Câu nào sau đây đúng:

Chuyên đề Toán lớp 9

Câu 3: Nghiệm của phương trình Chuyên đề Toán lớp 9 thỏa mãn điều kiện nào sau đây:

A. x > 1

B. x ≥ 2

C. x < 2

D. Một điều kiện khác.

Quảng cáo

Câu 4:Phương trình Chuyên đề Toán lớp 9 có nghiệm x bằng:

A. 5    B. 11    C. 121    D. 25

Câu 5: Phương trình Chuyên đề Toán lớp 9có nghiệm x bằng

A. 4    B. -4    C.±4    D. 5

Câu 6: Nghiệm của bất phương trình Chuyên đề Toán lớp 9 là:

A. x > 1/6    B. x < 1/6    C. x ≥ 1/6    D. x ≤ 1/6

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu 1: Thay x=1 vào phương trình, ta thấy không thỏa mãn. Suy ra x=1 không là nghiệm

Thay x=-4 vào phương trình, ta thấy không thỏa mãn. Suy ra x=-4 cũng không là nghiệm của phương trình.Vậy phương trình đã cho vô nghiệm

Vậy chọn đáp án: C

Câu 2: Chọn đáp án: D

Câu 3: Điều kiện: x - 1 > 0 ⇔ x > 1

Ta có:

Chuyên đề Toán lớp 9

=> x - 2 ≥ 0 ⇔ x ≥ 2

Kết hợp với điều kiện ta được: x ≥ 2

Vậy chọn đáp án: B

Quảng cáo

Câu 4: Thử tất cả các đáp án, ta thấy khi thay x=11 vào phương trình ta được:

√(11-2) + 1 = 4 ( luôn đúng)

Vậy x=11 là nghiệm của phương trình.

Vậy chọn đáp án: B

Câu 5:Điều kiện: x2 + 9 ≥ 0 (luôn đúng vì x2 ≥ 0 )

Khi đó: x2 + 9 = 25 ⇔ x2 = 16 ⇔ x = ±4

Vậy x = ±4 .

Vậy chọn đáp án: C

Câu 6: Điều kiện:

Chuyên đề Toán lớp 9

Khi đó:

Chuyên đề Toán lớp 9

⇔ 6x - 1 < x2 + 8x + 16

⇔ x2 + 2x + 17 > 0

⇔ (x+1)2 + 16 > 0 (luôn đúng)

Vậy chọn đáp án C

Quảng cáo

Tham khảo thêm các Chuyên đề Toán lớp 9 khác:

Mục lục các Chuyên đề Toán lớp 9:

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2005 ĐẠT 9-10 LUYỆN THI LỚP 10

Đăng ký học thử khóa học bởi các thầy cô giỏi bằng cách inbox page Học cùng VietJack

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.