Bài tập trắc nghiệm Giải hệ phương trình bằng phương pháp thếBài tập trắc nghiệm Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Câu 1: Cho hệ phương trình sau Chuyên đề Toán lớp 9. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hệ phương trình vô nghiệm.

B. Hệ phương trình vô số nghiệm.

Quảng cáo

C. Hệ phương trình có nghiệm duy nhất.

D. Hệ phương trình có nghiệm nguyên.

Câu 2: Cho hệ phương trình Chuyên đề Toán lớp 9. Nghiệm của hệ phương trình là: Chuyên đề Toán lớp 9

Câu 3: Tìm câu trả lời sai trong các câu trả lời sau đây:

A. Hai hệ phương trình bậc nhất hai ẩn vô nghiệm thì tương đương với nhau.

B. Hai hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có vô số nghiệm thì tương đương với nhau.

Chuyên đề Toán lớp 9
Quảng cáo

Câu 4: Nghiệm (x; y)=(2; 1) là nghiệm của hệ của phương trình nào?

Chuyên đề Toán lớp 9

Câu 5: Hệ Chuyên đề Toán lớp 9 có nghiệm là:

A. (x;y) = (11/19;-6/19)

B. (x;y) = (2;1)

C. (x;y) = (1;1)

D. (x;y) = (11/19;12/19)

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu 1: A

Câu 2: B

Câu 3: B

Câu 4: A

Câu 5: A

Quảng cáo

Tham khảo thêm các Chuyên đề Toán lớp 9 khác:

Mục lục các Chuyên đề Toán lớp 9:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.