Bài tập trắc nghiệm Tập nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.Bài tập trắc nghiệm Tập nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

Câu 1: Hệ phương trình Chuyên đề Toán lớp 9 có mấy nghiệm?

A. Vô nghiệm

B. Có 1 nghiệm

Quảng cáo

C. Có vô số nghiệm

Câu 2: “ Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn vô nghiệm thì luôn tương đương nhau” Câu nói trên đúng hay sai?

A. Sai    B. Đúng

Câu 3: Chọn đáp án đúng.

Công thức nghiệm tổng quá của phương trình 4x – 3y = 11 là:

Chuyên đề Toán lớp 9

Câu 4: Xác định các hệ số của a, b, c của phương trình ax + by = c biết rằng đường thẳng biểu diễn nghiệm của nó là đường phân giác của góc phần tư thứ nhất.

A. a = -1; b = -1và c = 1    C. a = 1; b = 0 và c = -1

B. a = 1; b = -1 và c = 0    D. a = 0; b = -1 và c = 1

Quảng cáo

Câu 5: Đường thẳng song song với trục hoành có phương trình dạng nào sau đây (với )?

A. 0x + y = c    B. x + 0y = c

C. x + 0y = c    D. x + y = c

Câu 6: Nghiệm tổng quát của phương trình: 2x-3y=1 là:

Chuyên đề Toán lớp 9

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu 1: A

Câu 2: B

Câu 3: C

Câu 4: B

Câu 5: A

Câu 6: D

Quảng cáo

Tham khảo thêm các Chuyên đề Toán lớp 9 khác:

Mục lục các Chuyên đề Toán lớp 9:

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2005 ĐẠT 9-10 LUYỆN THI LỚP 10

Đăng ký học thử khóa học bởi các thầy cô giỏi bằng cách inbox page Học cùng VietJack

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.