Bài tập trắc nghiệm Góc với đường tròn (Phần 4)Bài tập trắc nghiệm Góc với đường tròn (Phần 4)

Câu 23: Trên đường tròn (O;R) lấy 3 điểm A, B sao cho AB=BC=R, M, N là trung điểm của 2 cung nhỏ AB và BC thì số đo góc ∠MBN là:

A. 120o    B. 150o    C. 240o    D. 105o

Câu 24: Tam giác ABC nội tiếp đường tròn(O) biết ∠C = 45o và AB=a. Bán kính đường tròn (O) là:

Quảng cáo

A. a√2

B. a√3

C. a√2/2

D. a√3/3

Câu 25: Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là:

A. Góc vuông

B. Góc nhọn

C. Góc tù

D. Góc bẹt

Quảng cáo

Câu 26: Diện tích hình tròn là 64π thì chu vi của đường tròn là:

A. 64π    B. 8π    C. 32π    D. 16π

Câu 27: Chu vi của một đường tròn là 10π (cm) thì diện tích của hình tròn đó là:

A. 10π    B. 100π    C. 25π2;    D. 25π

Câu 28: Hai bán kính OA, OB của đường tròn (O) tạo thành góc AOB bằng 35o. Số đo của góc tù tạo bởi hai tiếp tuyến tại A và B của (O) là:

A. 35o    B. 55o    C. 325o    D. 145o

Câu 29: Hai tiếp tuyến tại hai điểm A, B của đường tròn (O) cắt nhau tại M, tạo thành góc AMB bằng 50o .Số đo của góc ở tâm chắn cung AB là:

A. 50o    B. 40o    C. 130o    D. 310o

Câu 30: Hình nào sau đây không nội tiếp đường tròn?

A. Hình vuông

B. Hình chữ nhật

C. Hình thoi

D. Hình thang cân

Câu 31: Hình vuông có diện tích 16(cm2) thì diện tích hình tròn nội tiếp hình vuông có diện tích là:

A. 4π (cm2)

B. 16π (cm2)

C. 8π (cm2)

D. 2π (cm2)

Hướng dẫn giải và đáp án

Quảng cáo

Câu 23: Vì AB = BC nên

Chuyên đề Toán lớp 9

Ta có:

Chuyên đề Toán lớp 9

Vì tam giác ABC đều( vì AO=AB=OB) nên ∠AOB = 60o

Chuyên đề Toán lớp 9

Vậy chọn đáp án: B

Câu 24: Vì ∠C = 45o nên số đo cung nhỏ AB là 2 ∠C = 90o.Suy ra ∠AOB = 90o . Suy ra tam giác AOB vuông tại cân tai O. Áp dụng định lý py-ta go ta có vào tam giác AOB ta tính được: AO = a√2/2

Vậy chọn đáp án: C

Câu 25: Chọn đáp án: A

Câu 26: Chọn đáp án: D

Câu 27: Bán kính đường tròn là: R = 5

Diện tích đường tròn là: S = πR2 = 25π

Câu 28: Đáp án: D vì 180o - 35o = 145o

Câu 29: Ta có tứ giác AMBO nội tiếp đường tròn (vì có góc A + góc B= 180).

Suy ra ∠M + ∠O = 180o => ∠O = 180o - 50o = 130o

Vậy đáp án: C

Quảng cáo

Câu 30: Đáp án: D vì tổng 2 góc đối của hình thang cân không bằng 180.

Câu 31: Gọi (O;r) là đường tròn nội tiếp hình vuông

Gọi (O;R) là đường tròn ngoại tiếp hình vuông. Khi đó , ta có mối quan hệ giữa r và R là: r= R√2/2 và bán kính hình vuông là 2r.

Vì hình vuông có diện tích là 16(cm2) nên bán kính hình vuông là 4cm. Suy ra bán kính hình tròn nội tiếp hình vuông là: 4:2=2(cm).

Vậy diện tích hình tròn nội tiếp hình vuông là: (πR2 = 4πcm2)

Chọn đáp án:A

Tham khảo thêm các Chuyên đề Toán lớp 9 khác:

Mục lục các Chuyên đề Toán lớp 9:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.