Tìm điều kiện để biểu thức căn có nghĩaTìm điều kiện để biểu thức căn có nghĩa

A. Phương pháp giải

Phương pháp giải:

√A có nghĩa khi A ≥ 0

Quảng cáo

Điều kiện để phân thức có nghĩa là mẫu thức khác 0.

B. Ví dụ

Ví dụ 1:Tìm x để biểu thức Chuyên đề Toán lớp 9 có nghĩa

Lời giải:

Chuyên đề Toán lớp 9 có nghĩa khi 5 - 2x ≥ 0 ⇔ -2x ≥ 5 ⇔ x ≤ 5/2 Vậy với x≤ 5/2 thì biểu thức đã cho có nghĩa.

Ví dụ 2: Tìm x để biểu thức Chuyên đề Toán lớp 9có nghĩa?

Quảng cáo

Lời giải:

Chuyên đề Toán lớp 9

C. Bài tập tự luận

Bài 1:

Tìm x để các biểu thức sau có nghĩa

Chuyên đề Toán lớp 9

Hướng dẫn giải

Chuyên đề Toán lớp 9 Chuyên đề Toán lớp 9 Chuyên đề Toán lớp 9
Quảng cáo

Tham khảo thêm các Chuyên đề Toán lớp 9 khác:

Mục lục các Chuyên đề Toán lớp 9:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.