Bài tập trắc nghiệm Căn bậc hai số học của một sốBài tập trắc nghiệm Căn bậc hai số học của một số

Câu 1: Căn bậc hai số học của số a không âm là:

A. số có bình phương bằng a   B. -√a    C. √a    D. ±√a

Câu 2: Căn bậc hai số học của số (-3)2 là:

A.-3    B.3    C.-81    D.81

Quảng cáo

Câu 3: Căn bậc hai số học của 52 - 32 là:

A. 16    B. 4    C. -4    D. ±4

Câu 4: Căn bậc ba của -125 là:

A. 5    B. -5    C. ±5    D. -25

Câu 5: Kết quả của phép tính √(25+144) là:

A. 17    B. 169    C. 13    D. ±13

Câu 6: Tính √(5)2 + √(-5)2 có kết quả là:

A. 0    B. -10    C. 50    D. 10

Câu 7: Giá trị của biểu thức B = 3√(-3)2 - 2√4 bằng:

A. 13    B. -13   C. -5    D. 5

Quảng cáo

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu 1: Đáp án: C

Câu 2: Ta có: (-3)2 = 9. Suy ra căn bậc hai số học của 9 là 3

Vậy chọn đáp án: B

Câu 3: Ta có: 52 - 32 = 16

Vậy chọn đáp án: B

Câu 4: Chọn đáp án: B

Câu 5: Chọn đáp án: C

Câu 6: √(5)2 + √(-5)2 = √25 + √25 = 5 + 5 = 10

Chọn đáp án: D

Câu 7: B = 3√(-3)2 - 2√4 = 3.3 - 2.2 = 5

Chọn đáp án D

Quảng cáo

Tham khảo thêm các Chuyên đề Toán lớp 9 khác:

Mục lục các Chuyên đề Toán lớp 9:

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2005 ĐẠT 9-10 LUYỆN THI LỚP 10

Đăng ký học thử khóa học bởi các thầy cô giỏi bằng cách inbox page Học cùng VietJack

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.