Bài tập trắc nghiệm Căn bậc hai số học của một sốBài tập trắc nghiệm Căn bậc hai số học của một số

Câu 1: Căn bậc hai số học của số a không âm là:

A. số có bình phương bằng a   B. -√a    C. √a    D. ±√a

Câu 2: Căn bậc hai số học của số (-3)2 là:

A.-3    B.3    C.-81    D.81

Quảng cáo

Câu 3: Căn bậc hai số học của 52 - 32 là:

A. 16    B. 4    C. -4    D. ±4

Câu 4: Căn bậc ba của -125 là:

A. 5    B. -5    C. ±5    D. -25

Câu 5: Kết quả của phép tính √(25+144) là:

A. 17    B. 169    C. 13    D. ±13

Câu 6: Tính √(5)2 + √(-5)2 có kết quả là:

A. 0    B. -10    C. 50    D. 10

Câu 7: Giá trị của biểu thức B = 3√(-3)2 - 2√4 bằng:

A. 13    B. -13   C. -5    D. 5

Quảng cáo

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu 1: Đáp án: C

Câu 2: Ta có: (-3)2 = 9. Suy ra căn bậc hai số học của 9 là 3

Vậy chọn đáp án: B

Câu 3: Ta có: 52 - 32 = 16

Vậy chọn đáp án: B

Câu 4: Chọn đáp án: B

Câu 5: Chọn đáp án: C

Câu 6: √(5)2 + √(-5)2 = √25 + √25 = 5 + 5 = 10

Chọn đáp án: D

Câu 7: B = 3√(-3)2 - 2√4 = 3.3 - 2.2 = 5

Chọn đáp án D

Quảng cáo

Tham khảo thêm các Chuyên đề Toán lớp 9 khác:

Mục lục các Chuyên đề Toán lớp 9:

Các em có thể đăng ký các khóa học bởi các thầy cô luyện thi vào lớp 10 nổi tiếng của vietjack, giúp các em chinh phục kì thi vào 10 với giá ưu đãi nhất tại Khóa học luyện thi vào 10

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2005 ĐẠT 9-10 LUYỆN THI LỚP 10

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 499K tại khoahoc.vietjack.com

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.