Bài tập trắc nghiệm Căn bậc hai số học của một sốBài tập trắc nghiệm Căn bậc hai số học của một số

Câu 1: Căn bậc hai số học của số a không âm là:

A. số có bình phương bằng a   B. -√a    C. √a    D. ±√a

Câu 2: Căn bậc hai số học của số (-3)2 là:

A.-3    B.3    C.-81    D.81

Quảng cáo

Câu 3: Căn bậc hai số học của 52 - 32 là:

A. 16    B. 4    C. -4    D. ±4

Câu 4: Căn bậc ba của -125 là:

A. 5    B. -5    C. ±5    D. -25

Câu 5: Kết quả của phép tính √(25+144) là:

A. 17    B. 169    C. 13    D. ±13

Câu 6: Tính √(5)2 + √(-5)2 có kết quả là:

A. 0    B. -10    C. 50    D. 10

Câu 7: Giá trị của biểu thức B = 3√(-3)2 - 2√4 bằng:

A. 13    B. -13   C. -5    D. 5

Quảng cáo

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu 1: Đáp án: C

Câu 2: Ta có: (-3)2 = 9. Suy ra căn bậc hai số học của 9 là 3

Vậy chọn đáp án: B

Câu 3: Ta có: 52 - 32 = 16

Vậy chọn đáp án: B

Câu 4: Chọn đáp án: B

Câu 5: Chọn đáp án: C

Câu 6: √(5)2 + √(-5)2 = √25 + √25 = 5 + 5 = 10

Chọn đáp án: D

Câu 7: B = 3√(-3)2 - 2√4 = 3.3 - 2.2 = 5

Chọn đáp án D

Quảng cáo

Tham khảo thêm các Chuyên đề Toán lớp 9 khác:

Mục lục các Chuyên đề Toán lớp 9:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.