Bài tập trắc nghiệm Căn bậc hai số học của một sốBài tập trắc nghiệm Căn bậc hai số học của một số

Câu 1: Căn bậc hai số học của số a không âm là:

A. số có bình phương bằng a   B. -√a    C. √a    D. ±√a

Câu 2: Căn bậc hai số học của số (-3)2 là:

A.-3    B.3    C.-81    D.81

Quảng cáo

Câu 3: Căn bậc hai số học của 52 - 32 là:

A. 16    B. 4    C. -4    D. ±4

Câu 4: Căn bậc ba của -125 là:

A. 5    B. -5    C. ±5    D. -25

Câu 5: Kết quả của phép tính √(25+144) là:

A. 17    B. 169    C. 13    D. ±13

Câu 6: Tính √(5)2 + √(-5)2 có kết quả là:

A. 0    B. -10    C. 50    D. 10

Câu 7: Giá trị của biểu thức B = 3√(-3)2 - 2√4 bằng:

A. 13    B. -13   C. -5    D. 5

Quảng cáo

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu 1: Đáp án: C

Câu 2: Ta có: (-3)2 = 9. Suy ra căn bậc hai số học của 9 là 3

Vậy chọn đáp án: B

Câu 3: Ta có: 52 - 32 = 16

Vậy chọn đáp án: B

Câu 4: Chọn đáp án: B

Câu 5: Chọn đáp án: C

Câu 6: √(5)2 + √(-5)2 = √25 + √25 = 5 + 5 = 10

Chọn đáp án: D

Câu 7: B = 3√(-3)2 - 2√4 = 3.3 - 2.2 = 5

Chọn đáp án D

Quảng cáo

Tham khảo thêm các Chuyên đề Toán lớp 9 khác:

Mục lục các Chuyên đề Toán lớp 9:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.