Ôn tập chương 1Ôn tập chương 1

C. Bài tập tự luận

Bài 1: Rút gọn biểu thức sau

Chuyên đề Toán lớp 9
Quảng cáo

Hướng dẫn giải

Chuyên đề Toán lớp 9

Bài 2: Cho biểu thức

Chuyên đề Toán lớp 9

a, Tìm điều kiện để A có nghĩa.

b, Khi A có nghĩa, chứng tỏ giá trị của A không phụ thuộc vào a.

Hướng dẫn giải

Quảng cáo

a, Để các căn thức bậc hai xác định thì điều kiện là a và b không âm.

Để cho các mẫu khác 0 thì a ≠ 0 , b ≠ 0, a ≠ b. .

Vậy điều kiện để A có nghĩa là a > 0, b > 0 và a ≠ b.

Chuyên đề Toán lớp 9

Vậy giá trị của A không phụ thuộc vào a mà chỉ phụ thuộc vào b.

Bài 3: Chuyên đề Toán lớp 9

a, Rút gọn P.

b, Tìm các giá trị nguyên của x để P có giá trị nguyên.

Hướng dẫn giải

Quảng cáo
Chuyên đề Toán lớp 9 Chuyên đề Toán lớp 9

Bài 4: Giải các phương trình sau

Chuyên đề Toán lớp 9

Hướng dẫn giải

Chuyên đề Toán lớp 9
Quảng cáo

Tham khảo thêm các Chuyên đề Toán lớp 9 khác:

Mục lục các Chuyên đề Toán lớp 9:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.