Mã tỉnh, Mã huyện, Mã trường phổ thông tỉnh Bắc Kạn năm 2021Mã tỉnh, Mã huyện, Mã trường phổ thông tỉnh Bắc Kạn năm 2021

Dưới đây là thông tin về Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã, phường cũng như Khu vực của từng trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Mã tỉnh của Bắc Kạn là 11 còn Mã Huyện là từ 00 → 08 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú. Bạn vào Hiển thị để xem chi tiết.

Quảng cáo

Tỉnh Bắc Kạn: Mã 11

Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:

Mã Quận huyệnTên Quận HuyệnMã trườngTên trườngKhu vực
00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an_11 KV3
00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_11 KV3

Thành Phố Bắc Kạn: Mã 01

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
021 TT GDTX tỉnh Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn KV1
022 THPT Dân lập Hùng Vương Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn KV1
019 THPT Chuyên Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn KV1
034 CĐ Nghề Dân tộc Nội trú Bắc Kạn Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn KV1
014 Trường PT DTNT tỉnh Bắc Kạn Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn KV1, DTNT
027 TC nghề Bắc Kạn Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn KV1
009 THPT Bắc Kạn Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn KV1
025 TT Kỹ thuật TH-HN Bắc Kạn Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn KV1

Huyện Chợ Đồn: Mã 02

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
024 THPT Bình Trung Xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn KV1
035 TT GDNN-GDTX H. Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn KV1
030 TT GDTX-DN H. Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn KV1
010 THPT Chợ Đồn Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn KV1

Huyện Bạch Thông: Mã 03

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
033 TT GDTX H. Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn KV1
036 TT GDNN-GDTX H. Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn KV1
017 THPT Phủ Thông Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn KV1

Huyện Na Rì: Mã 04

Quảng cáo
Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
012 THPT Na Rì Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn KV1
037 TT GDNN-GDTX H. Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn KV1
031 TT GDTX H. Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn KV1

Huyện Ngân Sơn: Mã 05

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
028 TT GDTX H. Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn Xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn KV1
015 THCS&THPT Nà Phặc Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn KV1
013 THPT Ngân Sơn Xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn KV1
038 TT GDNN-GDTX H. Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn Xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn KV1

Huyện Ba Bể: Mã 06

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
018 THPT Ba Bể Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn KV1
039 TT GDNN-GDTX H. Ba Bể tỉnh Bắc Kạn Xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn KV1
023 THPT Quảng Khê Xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn KV1
026 TT GDTX H. Ba Bể tỉnh Bắc Kạn Xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn KV1

Huyện Chợ Mới: Mã 07

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
020 THPT Yên Hân Xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn KV1
032 TT GDTX H. Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn KV1
040 TT GDNN-GDTX H. Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn KV1
011 THPT Chợ Mới Xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn KV1

Huyện Pác Nặm: Mã 08

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
041 TT GDNN-GDTX H. Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn KV1
029 TT GDTX H. Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn KV1
016 THPT Bộc Bố Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn KV1

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


ma-tinh-ma-huyen-ma-xa-ma-truong.jsp