Mã tỉnh Quảng Bình (năm 2024) | Mã TP, quận (huyện), xã (phường), trường THPT Quảng BìnhBài viết tra cứu Mã tỉnh Quảng Bình năm 2024 mới nhất gồm đầy đủ thông tin về mã tỉnh (thành phố), mã quận (huyện), mã xã (phường), mã trường THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Mã tỉnh Quảng Bình (năm 2024) | Mã TP, quận (huyện), xã (phường), trường THPT Quảng Bình

Mã tỉnh Quảng Bình là 31 còn Mã Huyện là từ 00 → 08 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú. Bạn vào từng mục quận/huyện để xem chi tiết về mã trường THPT.

Quảng cáo

Tỉnh Quảng Bình: Mã 31

Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:

Mã Quận huyệnTên Quận HuyệnMã trườngTên trườngKhu vực
00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an_31 KV3
00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_31 KV3

Thành phố Đồng Hới: Mã 01

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
004 THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình KV2
049 Cao đẳng nghề Quảng Bình Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình KV2
007 TT GD-DN Đồng Hới Xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình KV2
006 Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình KV2, DTNT
005 THPT Phan Đình Phùng Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình KV2
620 THPT Chuyên Quảng Bình Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình KV2
621 Cao đẳng Sư phạm Quảng Bình Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình KV2
602 TT KTTH HN-DN Đồng Hới Xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình KV2
601 TT GDTX Đồng Hới Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình KV2
057 THCS và THPT Chu Văn An Phường Phú Hải, Tp. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình KV2
050 TC nghề số 9 Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình KV2
002 THPT Đào Duy Từ Phường Đồng Mỹ, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình KV2
003 THPT Đồng Hới Phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình KV2

Huyện Tuyên Hoá: Mã 02

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
603 TT GDTX Tuyên Hóa TT. Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình KV1
604 TT KTTH HN-DN Tuyên Hóa TT. Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình KV1
011 THPT Phan Bội Châu Xã Phong Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình KV1
013 TT GD-DN Tuyên Hoá TT. Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình KV1
012 THCS và THPT Bắc Sơn Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình KV1
010 THPT Lê Trực Xã Tiến Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình KV1
009 THPT Tuyên Hoá TT. Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình KV1

Huyện Minh Hoá: Mã 03

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
605 TT GDTX Minh Hóa TT. Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình KV1
606 TT KTTH HN-DN Minh Hóa TT. Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình KV1
017 TT GD-DN Minh Hoá Xã Yên Hóa, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình KV1
046 THCS và THPT Trung Hoá Xã Trung Hóa, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình KV1
016 THCS và THPT Hoá Tiến Xã Hóa Tiến, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình KV1
015 THPT Minh Hoá TT. Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình KV1

Huyện Quảng Trạch: Mã 04

Quảng cáo
Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
021 THPT Quang Trung Xã Quảng Phú, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình KV1
618 THPT Số 3 Quảng Trạch Xã Quảng Phú, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình KV1
619 THPT Số 5 Quảng Trạch Xã Quảng Lộc, Huyện Quảng Trạch (cũ), Tỉnh Quảng Bình KV1
611 TT KTTH HN-DN Quảng Trạch TT. Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch (cũ), Tỉnh Quảng Bình KV2NT
610 TT GDTX Quảng Trạch Xã Quảng Long, Huyện Quảng Trạch (cũ), Tỉnh Quảng Bình KV2NT
609 THPT số 4 Quảng Trạch TT. Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch (cũ), Tỉnh Quảng Bình KV2NT
608 THPT số 2 Quảng Trạch Xã Quảng Hòa, Huyện Quảng Trạch (cũ), Tỉnh Quảng Bình KV2NT
607 THPT số 1 Quảng Trạch TT. Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch (cũ), Tỉnh Quảng Bình KV2NT

Huyện Bố Trạch: Mã 05

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
053 THPT Hùng Vương Xã Cự Nẫm, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình KV2NT
054 THPT Trần Phú Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình KV2NT
031 TT GD-DN Bố Trạch Xã Trung Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình KV2NT
052 THPT Lê Quý Đôn TT. Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình KV2NT
612 TT GDTX Bố Trạch TT. Hoàn Lão,Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình KV2NT
613 TT KTTH HN-DN Bố Trạch TT. Hoàn Lão,Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình KV2NT
025 THPT số 1 Bố Trạch TT. Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình KV2NT
055 THPT Nguyễn Trãi Xã Phúc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình KV1
056 THPT Ngô Quyền TT. Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình KV2NT
030 THPT số 4 Bố trạch Xã Phúc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình KV1
029 THCS và THPT Việt Trung TT. NT Việt Trung, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình KV1
028 THPT số 5 Bố Trạch TT. Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình KV2NT
027 THPT số 3 Bố Trạch Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình KV2NT
026 THPT số 2 Bố Trạch Xã Cự Nẫm, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình KV2NT

Huyện Quảng Ninh: Mã 06

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
035 TT GD-DN Quảng Ninh Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình KV2NT
615 TT KTTH HN-DN Quảng Ninh Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình KV2NT
034 THPT Ninh Châu Xã Võ Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình KV2NT
033 THPT Quảng Ninh Xã Xuân Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình KV2NT
614 TT GDTX Quảng Ninh TT. Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình KV2NT
036 THPT Nguyễn Hữu Cảnh Xã Hiền Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình KV2NT

Huyện Lệ Thuỷ: Mã 07

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
617 TT KTTH HN-DN Lệ Thủy Xã Mai Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình KV2NT
038 THPT Lệ Thuỷ TT. Kiến Giang, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình KV2NT
039 THPT Hoàng Hoa Thám TT. NT Lệ Ninh, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình KV1
040 THPT Trần Hưng Đạo Xã Hưng Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình KV1
041 THPT Nguyễn Chí Thanh TT. Kiến Giang, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình KV2NT
042 TT GD-DN Lệ Thuỷ TT. Kiến Giang, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình KV2NT
043 THPT KT Lệ Thuỷ Xã Phong Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình KV2NT
045 THCS và THPT Dương Văn An Xã Thanh Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình KV2NT
616 TT GDTX Lệ Thủy TT. Kiến Giang, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình KV2NT

Thị xã Ba Đồn: Mã 08

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
019 THPT Lương Thế Vinh Phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình KV2
020 THPT Lê Hồng Phong Xã Quảng Hòa, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình KV2
051 TT GD-DN Ba Đồn Phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình KV2
023 TT GD-DN Quảng Trạch Phường Quảng Long, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình KV2
044 THPT Lê Lợi Xã Quảng Lộc, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình KV1
022 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình KV2

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


ma-truong-thpt.jsp


Tài liệu giáo viên