Mã tỉnh, Mã huyện, Mã trường phổ thông tỉnh Kon Tum năm 2021Mã tỉnh, Mã huyện, Mã trường phổ thông tỉnh Kon Tum năm 2021

Dưới đây là thông tin về Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã, phường cũng như Khu vực của từng trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Mã tỉnh của Kon Tum là 36 còn Mã Huyện là từ 00 → 09 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú. Bạn vào Hiển thị để xem chi tiết.

Quảng cáo

Tỉnh Kon Tum: Mã 36

Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:

Mã Quận huyệnTên Quận HuyệnMã trườngTên trườngKhu vực
00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an_36 KV3
00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_36 KV3

Thành phố Kon Tum: Mã 01

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
003 THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Ph. Thống Nhất - Tp KonTum KV1
046 THPT Phan Bội Châu Xã Ya Chim - Tp Kon Tum - Kon Tum KV1
001 THPT Kon Tum Ph. Quyết Thắng - Tp Kon Tum - Kon Tum KV1
041 THPT Trường Chinh Ph. Trường Chinh - Tp Kon Tum - Kon Tum KV1
038 Trường TC Nghề Kon Tum Ph. Nguyễn Trãi - Tp Kon Tum - Kon Tum KV1
036 THPT Ngô Mây Ph. Ngô Mây - Tp Kon Tum - Kon Tum KV1
025 THPT Lê Lợi Ph. Lê Lợi - Tp Kon Tum - Kon Tum KV1
013 Phòng GD&ĐT Tp Kon Tum Phường Thắng Lợi - Tp Kon Tum - Kon Tum KV1
020 THPT Duy Tân Ph. Duy Tân - TP Kon Tum - Kon Tum KV1
015 CĐ Sư phạm Kon Tum Ph. Thống Nhất - Tp KonTum KV1
016 CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Kon Tum Ph. Ngô Mây - Tp Kon Tum - Kon Tum KV1
019 Trung học Y tế Kon Tum Ph. Quyết Thắng -Tp Kon Tum - Kon Tum KV1
018 TT GDTX Tỉnh Ph. Thắng Lợi - Tp Kon Tum - Kon Tum KV1
002 PT DTNT tỉnh Kon Tum Ph. Quyết Thắng - Tp Kon Tum - Kon Tum KV1, DTNT

Huyện Đăk Glei: Mã 02

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
008 Phòng GD&ĐT huyện Đăk Glei Huyện Đăk Glei - Kon Tum KV1
033 THPT Lương Thế Vinh H. Đăk Glei - KonTum KV1
053 Trung tâm GDNN-GDTX Đăk Glei H. Đăk Glei - Kon Tum KV1
902 Phòng GD&ĐT huyện Đăk Glei H. Đăk Glei - Kon Tum KV1
048 Phân hiệu THPT Lương Thế Vinh H. Đăk Glei - Kon Tum KV1
037 TT GDTX Đăk Glei H. Đăk Glei - KonTum KV1
022 PT DTNT Đăk Glei H. Đăk Glei - KonTum KV1, DTNT

Huyện Ngọc Hồi: Mã 03

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
021 PT DTNT Ngọc Hồi H. Ngọc Hồi - KonTum KV1, DTNT
052 Trung tâm GDNN-GDTX Ngọc Hồi H. Ngọc Hồi - Kon Tum KV1
027 THPT Nguyễn Trãi H. Ngọc Hồi - KonTum KV1
903 Phòng GD&ĐT huyện Ngọc Hồi H. Ngọc Hồi - Kon Tum KV1
047 THPT Phan Chu Trinh Xã Đăk Dục - H. Ngọc Hồi - Kon Tum KV1
042 TT GDTX Ngọc Hồi H. Ngọc Hồi- Kon Tum KV1
009 Phòng GD&ĐT huyện Ngọc Hồi Huyện Ngọc Hồi - Kon Tum KV1

Huyện Đăk Tô: Mã 04

Quảng cáo
Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
026 THPT Nguyễn Văn Cừ H. Đăk Tô - KonTum KV1
051 Trung tâm GDNN-GDTX Đăk Tô H. Đăk Tô - Kon Tum KV1
904 Phòng GD&ĐT huyện Đăk Tô H. Đăk Tô - Kon Tum KV1
007 PT DTNT Đăk Tô H. Đăk Tô - KonTum KV1, DTNT
045 TT GDTX Đăk Tô H. Đăk Tô - Kon Tum KV1
010 Phòng GD&ĐT huyện Đăk Tô Huyện Đăk Tô - Kon Tum KV1

Huyện Sa Thầy: Mã 05

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
034 THPT Quang Trung H. Sa Thầy - Kon Tum KV1
905 Phòng GD&ĐT huyện Sa Thầy H. Sa Thầy - Kon Tum KV1
012 Phòng GD&ĐT huyện Sa Thầy Huyện Sa Thầy - Kon Tum KV1
005 PT DTNT Sa Thầy H. Sa Thầy - Kon Tum KV1, DTNT
054 Trung tâm GDNN-GDTX Sa Thầy H. Sa Thầy - Kon Tum KV1
043 TT GDTX Sa Thầy H. Sa Thầy - Kon Tum KV1

Huyện Kon Plông: Mã 06

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
014 Phòng GD&ĐT huyện Kon Plông Huyện Kon Plông - Kon Tum KV1
049 Phân hiệu PT DTNT Kon Plông H. Kon Plông - KonTum KV1
056 Trung tâm GDNN-GDTX Kon Plông H. Kon Plông - KonTum KV1
017 PT DTNT Kon Plông H. Kon Plông - KonTum KV1, DTNT
906 Phòng GD&ĐT huyện Kon Plông H. Kon Plông - KonTum KV1

Huyện Đắk Hà: Mã 07

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
028 TT GDTX Đăk Hà H. Đắk Hà - Kon Tum KV1
050 Trung tâm GDNN-GDTX Đăk Hà H. Đăk Hà - Kon Tum KV1
006 PT DTNT Đăk Hà H. Đăk Hà - Kon Tum KV1, DTNT
032 THPT Nguyễn Du H. Đắk Hà - Kon Tum KV1
011 Phòng GD&ĐT huyện Đăk Hà Huyện Đăk Hà - Kon Tum KV1
030 THPT Trần Quốc Tuấn H. Đắk Hà - Kon Tum KV1
907 Phòng GD&ĐT huyện Đăk Hà H. Đăk Hà - Kon Tum KV1

Huyện Kon Rẫy: Mã 08

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
023 Phòng GD&ĐT huyện Kon Rẫy H. Kon Rẫy - Kon Tum KV1
044 TT GDTX Kon Rẫy H. Kon Rẫy - Kon Tum KV1
908 Phòng GD&ĐT huyện Kon Rẫy H. Kon Rẫy - Kon Tum KV1
035 THPT Chu Văn An H. Kon Rẫy - Kon Tum KV1
024 PT DTNT Kon Rẫy H. Kon Rẫy - Kon Tum KV1, DTNT
055 Trung tâm GDNN-GDTX Kon Rẫy H. Kon Rẫy - Kon Tum KV1

Huyện Tu Mơ Rông: Mã 09

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
057 Trung tâm GDNN-GDTX Tu Mơ Rông H. Tu Mơ Rông - Kon Tum KV1
909 Phòng GD&ĐT huyện Tu Mơ Rông H. Tu Mơ Rông - Kon Tum KV1
029 Phòng GD&ĐT huyện Tu Mơ Rông H. Tu Mơ Rông - Kon Tum KV1
031 PT DTNT Tu Mơ Rông H. Tu Mơ Rông - Kon Tum KV1, DTNT

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


ma-tinh-ma-huyen-ma-xa-ma-truong.jsp