Mã tỉnh Kon Tum (năm 2024) | Mã TP, quận (huyện), xã (phường), trường THPT Kon TumBài viết tra cứu Mã tỉnh Kon Tum năm 2024 mới nhất gồm đầy đủ thông tin về mã tỉnh (thành phố), mã quận (huyện), mã xã (phường), mã trường THPT trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Mã tỉnh Kon Tum (năm 2024) | Mã TP, quận (huyện), xã (phường), trường THPT Kon Tum

Mã tỉnh Kon Tum là 36 còn Mã Huyện là từ 00 → 09 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú. Bạn vào từng mục quận/huyện để xem chi tiết về mã trường THPT.

Quảng cáo

Tỉnh Kon Tum: Mã 36

Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:

Mã Quận huyệnTên Quận HuyệnMã trườngTên trườngKhu vực
00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an_36 KV3
00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_36 KV3

Thành phố Kon Tum: Mã 01

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
003 THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Ph. Thống Nhất - Tp KonTum KV1
046 THPT Phan Bội Châu Xã Ya Chim - Tp Kon Tum - Kon Tum KV1
001 THPT Kon Tum Ph. Quyết Thắng - Tp Kon Tum - Kon Tum KV1
041 THPT Trường Chinh Ph. Trường Chinh - Tp Kon Tum - Kon Tum KV1
038 Trường TC Nghề Kon Tum Ph. Nguyễn Trãi - Tp Kon Tum - Kon Tum KV1
036 THPT Ngô Mây Ph. Ngô Mây - Tp Kon Tum - Kon Tum KV1
025 THPT Lê Lợi Ph. Lê Lợi - Tp Kon Tum - Kon Tum KV1
013 Phòng GD&ĐT Tp Kon Tum Phường Thắng Lợi - Tp Kon Tum - Kon Tum KV1
020 THPT Duy Tân Ph. Duy Tân - TP Kon Tum - Kon Tum KV1
015 CĐ Sư phạm Kon Tum Ph. Thống Nhất - Tp KonTum KV1
016 CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Kon Tum Ph. Ngô Mây - Tp Kon Tum - Kon Tum KV1
019 Trung học Y tế Kon Tum Ph. Quyết Thắng -Tp Kon Tum - Kon Tum KV1
018 TT GDTX Tỉnh Ph. Thắng Lợi - Tp Kon Tum - Kon Tum KV1
002 PT DTNT tỉnh Kon Tum Ph. Quyết Thắng - Tp Kon Tum - Kon Tum KV1, DTNT

Huyện Đăk Glei: Mã 02

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
008 Phòng GD&ĐT huyện Đăk Glei Huyện Đăk Glei - Kon Tum KV1
033 THPT Lương Thế Vinh H. Đăk Glei - KonTum KV1
053 Trung tâm GDNN-GDTX Đăk Glei H. Đăk Glei - Kon Tum KV1
902 Phòng GD&ĐT huyện Đăk Glei H. Đăk Glei - Kon Tum KV1
048 Phân hiệu THPT Lương Thế Vinh H. Đăk Glei - Kon Tum KV1
037 TT GDTX Đăk Glei H. Đăk Glei - KonTum KV1
022 PT DTNT Đăk Glei H. Đăk Glei - KonTum KV1, DTNT

Huyện Ngọc Hồi: Mã 03

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
021 PT DTNT Ngọc Hồi H. Ngọc Hồi - KonTum KV1, DTNT
052 Trung tâm GDNN-GDTX Ngọc Hồi H. Ngọc Hồi - Kon Tum KV1
027 THPT Nguyễn Trãi H. Ngọc Hồi - KonTum KV1
903 Phòng GD&ĐT huyện Ngọc Hồi H. Ngọc Hồi - Kon Tum KV1
047 THPT Phan Chu Trinh Xã Đăk Dục - H. Ngọc Hồi - Kon Tum KV1
042 TT GDTX Ngọc Hồi H. Ngọc Hồi- Kon Tum KV1
009 Phòng GD&ĐT huyện Ngọc Hồi Huyện Ngọc Hồi - Kon Tum KV1

Huyện Đăk Tô: Mã 04

Quảng cáo
Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
026 THPT Nguyễn Văn Cừ H. Đăk Tô - KonTum KV1
051 Trung tâm GDNN-GDTX Đăk Tô H. Đăk Tô - Kon Tum KV1
904 Phòng GD&ĐT huyện Đăk Tô H. Đăk Tô - Kon Tum KV1
007 PT DTNT Đăk Tô H. Đăk Tô - KonTum KV1, DTNT
045 TT GDTX Đăk Tô H. Đăk Tô - Kon Tum KV1
010 Phòng GD&ĐT huyện Đăk Tô Huyện Đăk Tô - Kon Tum KV1

Huyện Sa Thầy: Mã 05

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
034 THPT Quang Trung H. Sa Thầy - Kon Tum KV1
905 Phòng GD&ĐT huyện Sa Thầy H. Sa Thầy - Kon Tum KV1
012 Phòng GD&ĐT huyện Sa Thầy Huyện Sa Thầy - Kon Tum KV1
005 PT DTNT Sa Thầy H. Sa Thầy - Kon Tum KV1, DTNT
054 Trung tâm GDNN-GDTX Sa Thầy H. Sa Thầy - Kon Tum KV1
043 TT GDTX Sa Thầy H. Sa Thầy - Kon Tum KV1

Huyện Kon Plông: Mã 06

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
014 Phòng GD&ĐT huyện Kon Plông Huyện Kon Plông - Kon Tum KV1
049 Phân hiệu PT DTNT Kon Plông H. Kon Plông - KonTum KV1
056 Trung tâm GDNN-GDTX Kon Plông H. Kon Plông - KonTum KV1
017 PT DTNT Kon Plông H. Kon Plông - KonTum KV1, DTNT
906 Phòng GD&ĐT huyện Kon Plông H. Kon Plông - KonTum KV1

Huyện Đắk Hà: Mã 07

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
028 TT GDTX Đăk Hà H. Đắk Hà - Kon Tum KV1
050 Trung tâm GDNN-GDTX Đăk Hà H. Đăk Hà - Kon Tum KV1
006 PT DTNT Đăk Hà H. Đăk Hà - Kon Tum KV1, DTNT
032 THPT Nguyễn Du H. Đắk Hà - Kon Tum KV1
011 Phòng GD&ĐT huyện Đăk Hà Huyện Đăk Hà - Kon Tum KV1
030 THPT Trần Quốc Tuấn H. Đắk Hà - Kon Tum KV1
907 Phòng GD&ĐT huyện Đăk Hà H. Đăk Hà - Kon Tum KV1

Huyện Kon Rẫy: Mã 08

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
023 Phòng GD&ĐT huyện Kon Rẫy H. Kon Rẫy - Kon Tum KV1
044 TT GDTX Kon Rẫy H. Kon Rẫy - Kon Tum KV1
908 Phòng GD&ĐT huyện Kon Rẫy H. Kon Rẫy - Kon Tum KV1
035 THPT Chu Văn An H. Kon Rẫy - Kon Tum KV1
024 PT DTNT Kon Rẫy H. Kon Rẫy - Kon Tum KV1, DTNT
055 Trung tâm GDNN-GDTX Kon Rẫy H. Kon Rẫy - Kon Tum KV1

Huyện Tu Mơ Rông: Mã 09

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
057 Trung tâm GDNN-GDTX Tu Mơ Rông H. Tu Mơ Rông - Kon Tum KV1
909 Phòng GD&ĐT huyện Tu Mơ Rông H. Tu Mơ Rông - Kon Tum KV1
029 Phòng GD&ĐT huyện Tu Mơ Rông H. Tu Mơ Rông - Kon Tum KV1
031 PT DTNT Tu Mơ Rông H. Tu Mơ Rông - Kon Tum KV1, DTNT

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


ma-truong-thpt.jsp


Tài liệu giáo viên