Mã tỉnh Cà Mau (năm 2024) | Mã TP, quận (huyện), xã (phường), trường THPT Cà MauBài viết tra cứu Mã tỉnh Cà Mau năm 2024 mới nhất gồm đầy đủ thông tin về mã tỉnh (thành phố), mã quận (huyện), mã xã (phường), mã trường THPT trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Mã tỉnh Cà Mau (năm 2024) | Mã TP, quận (huyện), xã (phường), trường THPT Cà Mau

Mã tỉnh Cà Mau là 61 còn Mã Huyện là từ 00 → 09 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú. Bạn vào từng mục quận/huyện để xem chi tiết về mã trường THPT.

Quảng cáo

Tỉnh Cà Mau: Mã 61

Mã Quận huyệnTên Quận HuyệnMã trườngTên trườngKhu vực
00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an_61 KV3
00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_61 KV3

Thành phố Cà Mau: Mã 01

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
019 Phổ thông Dân tộc nội trú Ngô Quyền, khóm 6, Phường 1, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau KV2, DTNT
020 THPT Nguyễn Việt Khái Tôn Đức Thắng, Phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau KV1
003 THPT Tắc Vân Ấp 1, xã Tắc Vân, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau KV1
017 TTGDTX TP. Cà Mau Phường 2, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau KV1
002 THPT Hồ Thị Kỷ Số 7 Lý Bôn, Phường 2, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau KV1
052 Cao đẳng Nghề Việt Nam-Hàn Quốc Cà Mau Mậu Thân, Khóm 6, Phường 9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau KV1
015 THPT Cà Mau Số 41 Phan Đình Phùng, Phường 2, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau KV1
016 THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển Nguyễn Cư Trinh, Khu đô thị mới Licogi, Phường 1, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau KV2
030 Phổ thông Hermann Gmeiner Tôn Đức Thắng, Phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau KV1
043 TTGDNN TP. Cà Mau Số 7C Lý Bôn, Phường 4, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau KV1
042 THPT Lý Văn Lâm Ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau KV1
037 THPT Thanh Bình Cà Mau Phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau KV1
041 Trường TC Nghề Cà Mau Mậu Thân, Khóm 6, Phường 9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau KV1

Huyện Thới Bình: Mã 02

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
028 THPT Nguyễn Văn Nguyễn Xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau KV2NT
022 TTGDTX Thới Bình Thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau KV1
044 TTGDNN Thới Bình Đường 19/5, khóm 2, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau KV1
005 THPT Lê Công Nhân Khóm 2, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau KV1
004 THPT Thới Bình Ấp 4, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau KV1
053 THPT Tân Bằng Ấp Nguyễn Huế, xã Tân Bằng,huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau KV1

Huyện U Minh: Mã 03

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
006 THPT U Minh Khóm 1, thị trấn U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau KV1
031 THPT Khánh Lâm Ấp 4, xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau KV1
040 THPT Khánh An Ấp 1, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau KV1
023 TTGDTX U Minh Thị trấn U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau KV1
045 TTGDNN U Minh Khóm 4, thị trấn U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau KV1

Huyện Trần Văn Thời: Mã 04

Quảng cáo
Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
007 THPT Trần Văn Thời Khóm 7, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau KV1
039 THPT Võ Thị Hồng Ấp Đá Bạc, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau KV1
021 THPT Sông Đốc Khóm 9, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau KV1
046 TTGDNN Trần Văn Thời Khóm 9, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau KV1
018 THPT Khánh Hưng Ấp Nhà Máy A, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau KV1
008 THPT Huỳnh Phi Hùng Khóm 9, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau KV1
024 TTGDTX Trần Văn Thời Thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau KV1

Huyện Cái Nước: Mã 05

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
025 TTGDTX Cái Nước Thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau KV2NT
012 THPT Nguyễn Mai Võ Thị Sáu, khóm 1, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau KV2NT
029 THPT Phú Hưng Ấp Lộ Xe, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau KV2NT
011 THPT Cái Nước Hồ Thị Kỷ, khóm 1, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau KV2NT
047 TTGDNN Cái Nước Ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau KV1

Huyện Đầm Dơi: Mã 06

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
026 TTGDTX Đầm Dơi Thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau KV1
048 TTGDNN Đầm Dơi Khóm 1, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau KV1
034 THPT Tân Đức Ấp Thuận Hoà, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau KV2NT
010 THPT Thái Thanh Hoà Khóm 5, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau KV1
009 THPT Đầm Dơi Khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau KV1

Huyện Ngọc Hiển: Mã 07

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
049 TTGDNN Ngọc Hiển Đường số 13/12, khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau KV2NT
032 TTGDTX Ngọc Hiển Thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau KV2NT
038 THPT Ngọc Hiển Thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau KV2N
035 THPT Viên An Ấp Ông Trang, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau KV1

Huyện Năm Căn: Mã 08

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
050 TTGDNN Năm Căn Châu Văn Đặng, khóm Cái Nai, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau KV2NT
027 TTGDTX Năm Căn Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau KV2NT
014 THPT Phan Ngọc Hiển Khóm Cái Nai, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau KV2NT

Huyện Phú Tân: Mã 09

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
036 THPT Phú Tân Ấp Cái Đôi Nhỏ, xã Nguyễn Việt Khái, Phú Tân, tỉnh Cà Mau KV1
051 TTGDNN Phú Tân Khóm 1, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau KV2NT
033 TTGDTX Phú Tân Thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau KV2NT
013 THPT Nguyễn Thị Minh Khai Ấp Cái Đôi, xã Phú Tân, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau KV2NT

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


ma-truong-thpt.jsp


Tài liệu giáo viên