Mã tỉnh Bến Tre (năm 2023 mới nhất) | Mã TP, quận (huyện), xã (phường), trường THPTBài viết cập nhật thông tin Mã tỉnh Bến Tre năm 2023 mới nhất gồm đầy đủ thông tin về mã tỉnh (thành phố), mã quận (huyện), mã xã (phường), mã các trường THPT trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Mã tỉnh Bến Tre (năm 2023 mới nhất) | Mã TP, quận (huyện), xã (phường), trường THPT

Mã tỉnh của Bến Tre là 55 còn Mã Huyện là từ 00 → 09 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú. Bạn vào Hiển thị để xem chi tiết.

Quảng cáo

Tỉnh Bến Tre: Mã 55

Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:

Mã Quận huyệnTên Quận HuyệnMã trườngTên trườngKhu vực
00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an_ KV3
00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_ KV3

Thành phố Bến Tre: Mã 01

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
068 CĐ nghề Đồng Khởi 17A4,QL60, P.Phú Tân, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre KV2
069 TC nghề Bến Tre 59A1, Khu phố 1, P. Phú Tân, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre KV2
072 Năng khiếu TDTT Bến Tre Phường Phú Khương, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre KV2
051 Trung cấp Y Tế Bến Tre Phường 6-TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre KV2
002 THPT Nguyễn Đình Chiểu Phường Phú Tân, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre KV2
062 CĐ Bến Tre Xã Sơn Đông, TP Bến Tre-Tỉnh Bến Tre KV2
030 THPT Chuyên Bến Tre Phường Phú Tân -TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre KV2
040 THPT Võ Trường Toản Xã Phú Hưng-TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre KV2
045 Trung tâm GDTX thành phố Bến Tre Phường Phú Khương , thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre KV2
050 Phổ thông Hermann Gmeiner Phường 6-TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre KV2
066 THPT Lạc Long Quân Xã Mỹ Thạnh An- Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre KV2
023 THPT Bán Công Thị Xã Phường 3-TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre KV2

Huyện Châu Thành: Mã 02

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
005 THPT Diệp Minh Châu Xã Tiên Thủy, H. Châu Thành, Tỉnh Bến Tre KV2NT
067 THPT Nguyễn Huệ Xã Tiên Thủy- H. Châu Thành, Tỉnh Bến Tre KV2NT
073 Nuôi Dạy Trẻ em khuyết tật Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành,Tỉnh Bến Tre KV2NT
026 THPT BC Châu Thành A TT Châu Thành, H. Châu Thành, Tỉnh Bến Tre KV2NT
027 THPT BC Châu Thành B Xã Tiên Thủy, H. Châu Thành, Tỉnh Bến Tre KV2NT
049 THPT Mạc Đĩnh Chi Xã An Hóa, H. Châu Thành, Tỉnh Bến Tre KV2NT
054 Trung tâm GDTX Châu Thành TT Châu Thành, H.Châu Thành, Tỉnh Bến Tre KV2NT
004 THPT Trần Văn Ơn Xã Phú An Hòa, H.Châu Thành, Tỉnh Bến Tre KV2NT

Huyện Chợ Lách: Mã 03

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
055 Trung tâm GDTX Chợ Lách TT Chợ Lách, H. Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre KV2NT
029 THPT Bán công Chợ Lách TT Chợ Lách, H. Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre KV2NT
007 THPT Trần Văn Kiết TT Chợ Lách, H.Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre KV2NT
034 THPT Bán công Vĩnh Thành Xã Vĩnh Thành, H. Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre KV2NT
008 THPT Trương Vĩnh Ký Xã Vĩnh Thành, H. Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre KV2NT

Huyện Mỏ Cày Bắc: Mã 04

Quảng cáo
Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
035 THPT Bán công Phước Mỹ Trung Xã Phước Mỹ Trung, H Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre KV2NT
048 THPT Lê Anh Xuân Xã Tân Thành Bình, H Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre KV2NT
024 THPT Ngô Văn Cấn Xã Tân Thanh Tây, H.Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre KV2NT
070 Trung tâm GDTX Mỏ Cày Bắc Xã Phước Mỹ Trung, H. Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre KV2NT

Huyện Giồng Trôm: Mã 05

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
063 THPT Nguyễn Trãi Xã Tân Hào,H. Giồng Trôm,Tỉnh Bến Tre KV2NT
061 THPT Nguyễn Thị Định Xã Lương Hòa-H. Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre KV2NT
015 THPT Nguyễn Ngọc Thăng Xã Phước Long, H. Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre KV2NT
039 THPT Bán công Giồng Trôm Xã Bình Thành, H. Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre KV2NT
014 THPT Phan Văn Trị Xã Bình Hòa, H. Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre KV2NT
028 THPT Dân lập Giồng Trôm TT Giồng Trôm, H. Giồng Trôm , Tỉnh Bến Tre KV2NT
057 Trung tâm GDTX huyện Giồng Trôm ấp 5, X. Bình Thành, H. Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre KV2NT

Huyện Bình Đại: Mã 06

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
037 THPT Bán công Lộc Thuận Xã Lộc Thuận, H. Bình Đại , Tỉnh Bến Tre KV2NT
032 THPT Bán công Bình Đại TT Bình Đại, H. Bình Đại, Tỉnh Bến Tre KV2NT
017 THPT Lê Hoàng Chiếu TT Bình Đại, H. Bình Đại, Tỉnh Bến Tre KV2NT
018 THPT Huỳnh Tấn Phát Xã Châu Hưng, H. Bình Đại, Tỉnh Bến Tre KV2NT
058 Trung tâm GDTX Bình Đại TT Bình Đại, H. Bình Đại , Tỉnh Bến Tre KV2NT
025 THPT Lê Quí Đôn Xã Định Trung, H. Bình Đại, Tỉnh Bến Tre KV2NT

Huyện Ba Tri: Mã 07

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
064 THPT Phan Ngọc Tòng Xã An Ngãi Tây, H. Ba Tri, Tỉnh Bến Tre KV2NT
036 THPT Bán công Ba Tri TT Ba Tri, H. Ba Tri , Tỉnh Bến Tre KV2NT
047 THPT Sương Nguyệt Anh Xã Phú Ngãi, H. Ba Tri, Tỉnh Bến Tre KV2NT
071 THPT Phan Liêm Xã An Hòa Tây-H. Ba Tri, Tỉnh Bến Tre KV2NT
038 THPT Tán Kế Xã Mỹ Thạnh, H. Ba Tri, Tỉnh Bến Tre KV2NT
020 THPT Phan Thanh Giản TT Ba Tri, H. Ba Tri, Tỉnh Bến Tre KV2NT
059 Trung tâm GDTX Ba Tri TT Ba Tri, H. Ba Tri, Tỉnh Bến Tre KV2NT

Huyện Thạnh Phú: Mã 08

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
044 THPT Đoàn Thị Điểm Xã Tân Phong, H. Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre KV2NT
043 THPT Trần Trường Sinh Xã Giao Thạnh, H. Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre KV2NT
033 THPT Bán công Thạnh Phú TT Thạnh Phú, H. Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre KV2NT
075 THPT Lê Hoài Đôn Xã Bình Thạnh, H. Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre KV1
022 THPT Lê Hoài Đôn Thị trấn Thạnh Phú, H. Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre KV2NT
060 Trung tâm GDTX Thạnh Phú TT Thạnh Phú, H. Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre KV2NT

Huyện Mỏ Cày Nam: Mã 09

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
042 THPT Quản Trọng Hoàng Xã An Thạnh, H. Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre KV2NT
041 THPT Bán công An Thới Xã An Thới, H. Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre KV2NT
056 Trung tâm GDTX huyện Mỏ Cày Nam TT Mỏ Cày Nam, H. Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre KV2NT
074 THPT An Thới Xã An Thới, Huyện Mỏ Cày Nam,Tỉnh Bến Tre KV2NT
012 THPT Bán công Mỏ Cày TT Mỏ Cày Nam, H. Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre KV2NT
011 THPT Ca Văn Thỉnh Xã An Định, H. Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre KV2NT
010 THPT Chê-Ghêvara Khu phố 4, TTr Mỏ Cày Nam, H. Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre KV2NT
046 THPT Nguyễn Thị Minh Khai Xã Hương Mỹ, H. Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre KV2NT

Săn SALE shopee tháng 9:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


ma-truong-thpt.jsp