Mã tỉnh Trà Vinh (năm 2023 mới nhất) | Mã TP, quận (huyện), xã (phường), trường THPTBài viết cập nhật thông tin Mã tỉnh Trà Vinh năm 2023 mới nhất gồm đầy đủ thông tin về mã tỉnh (thành phố), mã quận (huyện), mã xã (phường), mã các trường THPT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Mã tỉnh Trà Vinh (năm 2023 mới nhất) | Mã TP, quận (huyện), xã (phường), trường THPT

Mã tỉnh của Trà Vinh là 58 còn Mã Huyện là từ 00 → 09 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú. Bạn vào Hiển thị để xem chi tiết.

Quảng cáo

Tỉnh Trà Vinh: Mã 58

Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:

Mã Quận huyệnTên Quận HuyệnMã trườngTên trườngKhu vực
00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an_58 KV3
00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_58 KV3

Thành phố Trà Vinh: Mã 01

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
012 THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành Phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh KV2
047 Trường Trung cấp Pali Khmer Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh KV1
017 THPT Thành Phố Trà Vinh Phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh KV1
011 Trường phổ thông Dân Tộc Nội Trú THPT tỉnh Trà Vinh Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, hưởng ưu tiên theo hộ khẩu KV1, DTNT
016 Trung tâm GDTX-HNDN thành phố Trà Vinh Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh KV1
001 THPT Phạm Thái Bường Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh KV1
043 Trường Thực Hành Sư Phạm Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh KV1
039 Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh Xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh KV1

Huyện Càng Long: Mã 02

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
003 THPT Nguyễn Văn Hai Xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh KV1
014 THPT Hồ Thị Nhâm Xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh KV2NT
015 THPT Dương Háo Học Xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh KV2NT
020 THPT Bùi Hữu Nghĩa Xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh KV1
002 THPT Nguyễn Đáng Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh KV2NT
013 Trung tâm GDTX – DN huyện Càng Long Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh KV2NT
048 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Càng Long Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh KV2NT

Huyện Cầu Kè: Mã 03

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
004 THPT Cầu Kè Thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh KV1
036 Trung tâm GDTX- DN huyện Cầu Kè Xã Hòa Tân , huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh KV1
051 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Cầu Kè Xã Hòa Tân , huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh KV1
025 THPT Phong Phú Xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh KV1
035 THPT Tam Ngãi Xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh KV1

Huyện Tiểu Cần: Mã 04

Quảng cáo
Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
050 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Tiểu Cần TT Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh KV1
031 THPT Hiếu Tử Xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh KV1
019 THPT Cầu Quan Thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh KV2NT
028 Trung tâm GDTX- DN huyện Tiểu Cần TT Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh KV1
005 THPT Tiểu Cần Xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh KV1

Huyện Châu Thành: Mã 05

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
049 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Châu Thành Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh KV1
040 Trường THPT Lương Hòa A Xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh KV1
030 THPT Hòa Lợi Xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh KV1
027 Trung tâm GDTX- DN huyện Châu Thành Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh KV1
021 THPT Hòa Minh Xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh KV1
006 THPT Vũ Đình Liệu Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh KV1

Huyện Trà Cú: Mã 06

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
041 THCS-THPT Dân Tộc Nội Trú huyện Trà Cú Thị Trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, hưởng ưu tiên theo hộ khẩu KV1, DTNT
008 THPT Đại An Xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh KV1
007 THPT Trà Cú Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh KV1
024 THPT Hàm Giang Xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh KV1
026 THPT Tập Sơn Xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh KV1
018 THPT Long Hiệp Xã Long Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh KV1
038 Trung tâm GDTX-HNDN huyện Trà Cú Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh KV1

Huyện Cầu Ngang: Mã 07

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
009 THPT Dương Quang Đông Thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh KV1
052 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Cầu Ngang Xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh KV1
023 THPT Cầu Ngang B Xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh KV2NT
022 THPT Cầu Ngang A Xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh KV2NT
032 THPT Nhị Trường Xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh KV1
037 Trung tâm GDTX- DN huyện Cầu Ngang Xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh KV1

Huyện Duyên Hải: Mã 08

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
029 THPT Long Khánh TT Long Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh KV1
045 THPT Long Hữu Xã Long Hữu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh KV2NT
046 Trung Tâm GDTX-DN huyện Duyên Hải Thị trấn Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh KV2NT
033 THPT Đôn Châu Xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh KV1
044 THPT Duyên Hải Thị trấn Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh KV2NT

Thị Xã Duyên Hải: Mã 09

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
010 THPT Duyên Hải Phường 1, thị Xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh KV2
034 THPT Long Hữu Phường 2, thị Xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh KV2
042 Trung tâm GDTX - DN thị Xã Duyên Hải Phường 2, thị Xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh KV2
053 Trung tâm GDNN - GDTX thị Xã Duyên Hải Phường 2, thị Xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh KV2

Săn SALE shopee Tết:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


ma-truong-thpt.jsp


Tài liệu giáo viên