Mã tỉnh Sơn La (năm 2023 mới nhất) | Mã TP, quận (huyện), xã (phường), trường THPTBài viết cập nhật thông tin Mã tỉnh Sơn La năm 2023 mới nhất gồm đầy đủ thông tin về mã tỉnh (thành phố), mã quận (huyện), mã xã (phường), mã các trường THPT trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Mã tỉnh Sơn La (năm 2023 mới nhất) | Mã TP, quận (huyện), xã (phường), trường THPT

Mã tỉnh của Sơn La là 14 còn Mã Huyện là từ 00 → 12 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú.

Quảng cáo

Tỉnh Sơn La: Mã 14

Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:

Mã Quận huyệnTên Quận HuyệnMã trườngTên trườngKhu vực
00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an_14 KV3
00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_14 KV3

Thành phố Sơn La: Mã 01

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
003 Trường THPT Chiềng Sinh Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La KV1
043 Phòng GD -ĐT Thành phố Sơn La Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La KV1
005 Trường PTDT Nội trú tỉnh Xã Chiềng Ngần, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La KV1, DTNT
006 Trường THPT Nguyễn Du Xã Chiềng Đen, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La KV1
056 Trường TH, THCS & THPT Chu Văn An Phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La KV1
002 Trường THPT Tô Hiệu Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La KV1
057 TTGDTX Thành phố Sơn La Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La KV1
001 Trung tâm GDNN - GDTX Thành phố Sơn La Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La KV1
004 Trường THPT Chuyên Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La KV1

Huyện Quỳnh Nhai: Mã 02

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
009 Trung tâm GDNN- GDTX huyện Quỳnh Nhai Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La KV1
008 Trường THPT Mường Giôn Xã Mường Giôn, Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La KV1
007 Trường THPT Quỳnh Nhai Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La KV1
044 Phòng GD -ĐT huyện Quỳnh Nhai Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La KV1
058 Trung tâm GDTX huyện Quỳnh Nhai Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La KV1

Huyện Mường La: Mã 03

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
011 Trường THPT Mường Bú Xã Mường Bú, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La KV1
012 Trung tâm GDNN- GDTX huyện Mường La Thị Trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La KV1
010 Trường THPT Mường La Thị Trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La KV1
045 Phòng GD -ĐT huyện Mường La Thị Trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La KV1
059 Trung tâm GDTX huyện Mường La Thị Trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La KV1

Huyện Thuận Châu: Mã 04

Quảng cáo
Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
017 Trường THPT Co Mạ Xã Co Mạ, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La KV1
013 Trường THPT Thuận Châu Thị Trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La KV1
015 Trung tâm GDNN- GDTX huyện Thuận Châu Xã Chiềng Pấc, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La KV1
016 Trường THPT Bình Thuận Xã Phỏng Lái, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La KV1
014 Trường THPT Tông Lệnh Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La KV1
046 Phòng GD -ĐT huyện Thuận Châu Thị Trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La KV1
060 Trung tâm GDTX- HD&DN huyện Thuận Châu Thị Trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La KV1

Huyện Bắc Yên: Mã 05

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
018 Trường THPT Bắc Yên Thị Trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La KV1
019 Trung tâm GDNN- GDTX huyện Bắc Yên Thị Trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La KV1
047 Phòng GD -ĐT huyện Bắc Yên Thị Trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La KV1
061 Trung tâm GDTX huyện Bắc Yên Thị Trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La KV1

Huyện Phù Yên: Mã 06

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
048 Phòng GD -ĐT huyện Phù Yên Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La KV1
023 Trường THPT Tân Lang Xã Tân Lang, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La KV1
022 Trung tâm GDNN- GDTX huyện Phù Yên Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La KV1
021 Trường THPT Gia Phù Thị tứ Gia Phù, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La KV1
020 Trường THPT Phù Yên Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La KV1
062 Trung tâm GDTX- HD&DN huyện Phù Yên Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La KV1

Huyện Mai Sơn: Mã 07

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
026 Trường THPT Chu Văn Thịnh Xã Chiềng Ban, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La KV1
025 Trường THPT Cò Nòi Xã Cò Nòi, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La KV1
024 Trường THPT Mai Sơn Thị Trấn Hát lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La KV1
063 Trung tâm GDTX huyện Mai Sơn Thị Trấn Hát lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La KV1
027 Trung tâm GDNN- GDTX huyện Mai Sơn Thị Trấn Hát lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La KV1
049 Phòng GD -ĐT huyện Mai Sơn Thị Trấn Hát lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La KV1

Huyện Yên Châu: Mã 08

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
028 Trường THPT Yên Châu Thị Trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La KV1
029 Trường THPT Phiêng Khoài Xã Phiêng Khoài - Huyện Yên Châu KV1
030 Trung tâm GDNN- GDTX huyện Yên Châu Thị Trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La KV1
050 Phòng GD -ĐT huyện Yên Châu Thị Trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La KV1
064 Trung tâm GDTX huyện Yên Châu Thị Trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La KV1

Huyện Sông Mã: Mã 09

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
065 Trung tâm GDTX huyện Sông Mã Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La KV1
051 Phòng GD -ĐT huyện Sông Mã Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La KV1
034 Trung tâm GDNN- GDTX huyện Sông Mã Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La KV1
031 Trường THPT Sông Mã Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La KV1
032 Trường THPT Chiềng Khương Xã Chiềng Khương - Huyện Sông Mã KV1
033 Trường THPT Mường Lầm Xã Mường Lầm, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La KV1

Huyện Mộc Châu: Mã 10

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
066 Trung tâm GDTX-HN&DN Mộc Châu Thị trấn Nông trường, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La KV1
052 Phòng GD - ĐT huyện Mộc Châu Thị Trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La KV1
039 Trung tâm GDNN- GDTX huyện Mộc Châu Xã Đông Sang, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La KV1
038 Trường THPT Thảo Nguyên T hị trấn Nông trường, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La KV1
037 Trường THPT Mộc Lỵ Thị Trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La KV1
036 Trường THPT Tân Lập Xã Tân Lập, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La KV1
035 Trường THPT Chiềng Sơn Xã Chiềng Sơn, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La KV1

Huyện Sốp Cộp: Mã 11

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
040 Trường THPT Sốp Cộp Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La KV1
053 Phòng GD -ĐT huyện Sốp Cộp Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La KV1
041 Trung tâm GDNN- GDTX huyện Sốp Cộp Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La KV1
067 Trung tâm GDTX- HN &DN huyện Sốp Cộp Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La KV1

Huyện Vân Hồ: Mã 12

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
054 Phòng GD - ĐT huyện Vân Hồ Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La KV1
055 Trường THPT Vân Hồ Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La KV1
042 Trường THPT Mộc Hạ Xã Tô Múa, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La KV1

Săn SALE shopee tháng 12:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


ma-truong-thpt.jsp


Tài liệu giáo viên