Mã tỉnh Đồng Tháp (năm 2023 mới nhất) | Mã TP, quận (huyện), xã (phường), trường THPTBài viết cập nhật thông tin Mã tỉnh Đồng Tháp năm 2023 mới nhất gồm đầy đủ thông tin về mã tỉnh (thành phố), mã quận (huyện), mã xã (phường), mã các trường THPT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Mã tỉnh Đồng Tháp (năm 2023 mới nhất) | Mã TP, quận (huyện), xã (phường), trường THPT

Mã tỉnh của Đồng Tháp là 50 còn Mã Huyện là từ 00 → 12 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú. Bạn vào Hiển thị để xem chi tiết.

Quảng cáo

Tỉnh Đồng Tháp: Mã 50

Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:

Mã Quận huyệnTên Quận HuyệnMã trườngTên trườngKhu vực
00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an_50 KV3
00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_50 KV3

Huyện Châu Thành: Mã 01

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
003 THPT Tân Phú Trung Xã Tân Phú Trung, H. Châu Thành, Đồng Tháp KV2NT
004 THPT Nha Mân Xã Tân Nhuận Đông, H.Châu Thành, Đồng Tháp KV2NT
078 THPT bán công Châu Thành Xã Tân Nhuận Đông, Châu Thành, Đồng Tháp KV2NT
067 TT GDTX Châu Thành TTr. Cái Tàu Hạ, H.Châu Thành, Đồng Tháp KV2NT
001 THPT Châu Thành 1 Xã Tân Nhuận Đông, H.Châu Thành, Đồng Tháp KV2NT
002 THPT Châu Thành 2 TTr. Cái Tàu Hạ, H.Châu Thành, Đồng Tháp KV2NT
091 TT Giáo dục nghề nghiệp - GDTX huyện Châu Thành TTr. Cái Tàu Hạ, H.Châu Thành, Đồng Tháp KV2NT
053 TT Dạy nghề - GDTX Châu Thành TTr. Cái Tàu Hạ, H.Châu Thành, Đồng Tháp KV2NT

Huyện Lai Vung: Mã 02

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
007 THPT Lai Vung 3 Xã Tân Thành, H. Lai Vung, Đồng Tháp KV2NT
006 THPT Lai Vung 2 Xã Tân Hòa, H.Lai Vung, Đồng Tháp KV2NT
005 THPT Lai Vung 1 Xã Long Hậu, H.Lai Vung, Đồng Tháp KV2NT
054 TT Dạy nghề - GDTX Lai Vung Xã Long Hậu, H.Lai Vung, Đồng Tháp KV2NT
092 TT Giáo dục nghề nghiệp - GDTX huyện Lai Vung Xã Long Hậu, H.Lai Vung, Đồng Tháp KV2NT
008 THPT Phan Văn Bảy Xã Long Hậu, H.Lai Vung, Đồng Tháp KV2NT
079 THPT bán công Lai Vung TTr. Lai Vung, H.Lai Vung, Đồng Tháp KV2NT
068 TT GDTX Lai Vung TTr. Lai Vung, H.Lai Vung, Đồng Tháp KV2NT

Huyện Lấp Vò: Mã 03

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
013 THCS & THPT Bình Thạnh Trung Xã Bình Thạnh Trung, H. Lấp Vò, Đồng Tháp KV2NT
012 THPT Nguyễn Trãi TTr. Lấp Vò, H.Lấp Vò, Đồng Tháp KV2NT
011 THPT Lấp Vò 3 Xã Long Hưng B, H.Lấp Vò, Đồng Tháp KV2NT
010 THPT Lấp Vò 2 Xã Tân Mỹ, H.Lấp Vò, Đồng Tháp KV2NT
093 TT Giáo dục nghề nghiệp - GDTX huyện Lấp Vò Xã Bình Thạnh Trung, H.Lấp Vò, Đồng Tháp KV2NT
080 THPT bán công Lấp Vò TTr.Lấp Vò, Lấp Vò, Đồng Tháp KV2NT
069 TT GDTX Lấp Vò Xã Bình Thạnh Trung, H.Lấp Vò, Đồng Tháp KV2NT
055 TT Dạy nghề - GDTX Lấp Vò Xã Bình Thạnh Trung, H.Lấp Vò, Đồng Tháp KV2NT
009 THPT Lấp Vò 1 TTr. Lấp Vò, H.Lấp Vò, Đồng Tháp KV2NT

Thành phố Sa Đéc: Mã 04

Quảng cáo
Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
090 THPT Đồ Chiểu Phường 1, Tp Sa Đéc, Đồng Tháp KV2
014 THPT Thành phố Sa Đéc Phường 1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp KV2
015 THPT Nguyễn Du Phường An Hoà, TP Sa Đéc, Đồng Tháp KV2
016 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc, Đồng Tháp KV2
048 TT GDTX thành phố Sa Đéc Phường 2, TP Sa Đéc, Đồng Tháp KV2
081 THPT bán công Đồ Chiểu Phường 1, TX Sa Đéc, Đồng Tháp KV2
077 THPT thị xã Sa Đéc Phường 1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp KV2
088 THPT Tư thục Đồ Chiểu Phường 1, TX Sa Đéc, Đồng Tháp KV2
060 CĐ nghề Đồng Tháp Phường 3, TP Sa Đéc, Đồng Tháp KV2

Thành phố Cao Lãnh: Mã 05

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
017 THPT thành phố Cao Lãnh Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp KV2
023 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp KV2
018 THPT Trần Quốc Toản Phường 11, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp KV2
021 THPT Thiên Hộ Dương Phường 6, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp KV2
022 Năng khiếu TDTT Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp KV2
019 THPT Kỹ Thuật Phường 1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp KV2
020 THPT Đỗ Công Tường Phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp KV2
066 Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp Phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp KV2
065 CĐ Nghề Cơ điện Xây dựng Việt Xô (chi nhánh Đồng Tháp) Phường Trung Sơn, Thành phố Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình KV2
061 Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Đồng Tháp Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp KV2
049 TT GDTX - KTHN tỉnh Đồng Tháp Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp KV2
082 THPT bán công TX Cao Lãnh Phường 1, TX Cao Lãnh, Đồng Tháp KV2

Huyện Cao Lãnh: Mã 06

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
056 TT Dạy nghề - GDTX H.Cao Lãnh TTr. Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp KV2NT
070 TT GDTX huyện Cao Lãnh TTr. Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp KV2NT
024 THPT Cao Lãnh 1 TTr. Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp KV2NT
026 THPT Thống Linh Xã Phương Trà, H. Cao Lãnh, Đồng Tháp KV2NT
027 THPT Kiến Văn Xã Mỹ Hội, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp KV2NT
025 THPT Cao Lãnh 2 Xã Mỹ Long, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp KV2NT
083 THPT bán công H. Cao Lãnh Xã Mỹ Hội, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp KV2NT
028 THCS và THPT Nguyễn Văn Khải Xã Bình Hàng Trung, H. Cao Lãnh, Đồng Tháp KV2NT

Huyện Tháp Mười: Mã 07

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
050 Trung cấp nghề - GDTX Tháp Mười TTr. Mỹ An, H.Tháp Mười, Đồng Tháp KV2NT
084 THPT bán công Tháp Mười TTr. Mỹ An, H. Tháp Mười, Đồng Tháp KV2NT
029 THPT Tháp Mười TTr. Mỹ An, H.Tháp Mười, Đồng Tháp KV2NT
030 THPT Trường Xuân Xã Trường Xuân, H.Tháp Mười, Đồng Tháp KV2NT
031 THPT Mỹ Quý Xã Mỹ Quý, H.Tháp Mười, Đồng Tháp KV2NT
032 THPT Đốc Binh Kiều TTr. Mỹ An, H. Tháp Mười, Đồng Tháp KV2NT
033 THPT Phú Điền Xã Phú Điền, H. Tháp Mười, Đồng Tháp KV2NT
062 Trường TC Nghề Tháp Mười TTr. Mỹ An, H. Tháp Mười, Đồng Tháp KV2NT
071 TT GDTX Tháp Mười TTr. Mỹ An, H. Tháp Mười, Đồng Tháp KV2NT

Huyện Tam Nông: Mã 08

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
072 TT GDTX Tam Nông TTr. Tràm Chim, H.Tam Nông, Đồng Tháp KV2NT
057 TT Dạy nghề - GDTX Tam Nông TTr. Tràm Chim, H.Tam Nông, Đồng Tháp KV2NT
036 THCS và THPT Hòa Bình Xã Hòa Bình , H. Tam Nông, Đồng Tháp KV2NT
035 THPT Tràm Chim TTr. Tràm Chim, H.Tam Nông, Đồng Tháp KV2NT
034 THPT Tam Nông Xã Phú Ninh, H.Tam Nông, Đồng Tháp KV2NT
089 THPT Lê Quí Đôn Xã An Long, Tam Nông, Đồng Tháp KV2NT
085 THPT bán công Tam Nông Xã An Long, Tam Nông, Đồng Tháp KV2NT

Huyện Thanh Bình: Mã 09

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
051 Trung cấp nghề - GDTX Thanh Bình TTr. Thanh Bình, H.Thanh Bình, Đồng Tháp KV2NT
073 TT GDTX Thanh Bình TTr. Thanh Bình, H. Thanh Bình, Đồng Tháp KV2NT
063 Trung cấp nghề Thanh Bình TTr. Thanh Bình, H. Thanh Bình, Đồng Tháp KV2NT
039 THPT Trần Văn Năng TTr. Thanh Bình, H.Thanh Bình, Đồng Tháp KV2NT
038 THPT Thanh Bình 2 Xã Tân Bình, H.Thanh Bình, Đồng Tháp KV2NT
037 THPT Thanh Bình 1 TTr. Thanh Bình, H.Thanh Bình, Đồng Tháp KV2NT
086 THPT bán công Thanh Bình TTr.Thanh Bình, Thanh Bình, Đồng Tháp KV2NT

Thị xã Hồng Ngự: Mã 10

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
074 TT GDTX TX Hồng Ngự Phường An Thạnh, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp KV2
064 Trường TC Nghề Hồng Ngự Phường An Lộc, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp KV2
041 THPT Chu Văn An Phường An Thạnh, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp KV2
040 THPT Hồng Ngự 1 Phường An Lộc,TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp KV2
052 Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự Xã An Bình A, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp KV2

Huyện Hồng Ngự: Mã 11

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
043 THPT Hồng Ngự 3 Thường Thới Tiền, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp KV2NT
042 THPT Hồng Ngự 2 Xã Phú Thuận A, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp KV2NT
044 THPT Long Khánh A Xã Long Khánh A, H. Hồng Ngự, Đồng Tháp KV2NT
094 TT Giáo dục nghề nghiệp - GDTX huyện Hồng Ngự Xã Thường Thới Tiền, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp KV2NT
075 TT GDTX huyện Hồng Ngự Xã Thường Thới Tiền, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp KV2NT
087 THPT bán công Hồng Ngự TTr.Hồng Ngự, Hồng Ngự, Đồng Tháp KV2NT
058 TT Dạy nghề - GDTX huyện Hồng Ngự Xã Thường Thới Tiền, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp KV2NT

Huyện Tân Hồng: Mã 12

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
047 THPT Tân Thành Xã Tân Thành A H. Tân Hồng, Đồng Tháp KV2NT
045 THPT Tân Hồng TTr. Sa Rài, H.Tân Hồng, Đồng Tháp KV2NT
046 THPT Giồng Thị Đam Xã An Phước, H.Tân Hồng, Đồng Tháp KV2NT
059 TT Dạy nghề - GDTX Tân Hồng TTr. Sa Rài, H.Tân Hồng, Đồng Tháp KV2NT
095 TT Giáo dục nghề nghiệp - GDTX huyện Tân Hồng TTr. Sa Rài, H.Tân Hồng, Đồng Tháp KV2NT
076 TT GDTX Tân Hồng TTr. Sa Rài, H.Tân Hồng, Đồng Tháp KV2NT

Săn SALE shopee Tết:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


ma-truong-thpt.jsp


Tài liệu giáo viên