Mã tỉnh Thái Nguyên (năm 2023 mới nhất) | Mã TP, quận (huyện), xã (phường), trường THPTBài viết cập nhật thông tin Mã tỉnh Thái Nguyên năm 2023 mới nhất gồm đầy đủ thông tin về mã tỉnh (thành phố), mã quận (huyện), mã xã (phường), mã các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Mã tỉnh Thái Nguyên (năm 2023 mới nhất) | Mã TP, quận (huyện), xã (phường), trường THPT

Mã tỉnh của Thái Nguyên là 12 còn Mã Huyện là từ 00 → 09 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú. Bạn vào Hiển thị để xem chi tiết.

Quảng cáo

Tỉnh Thái Nguyên: Mã 12

Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:

Mã Quận huyệnTên Quận HuyệnMã trườngTên trườngKhu vực
00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an_12 KV3
00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_12 KV3

Thành Phố Thái Nguyên: Mã 01

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
038 CĐ SP Thái Nguyên P. Thịnh Đán, TP Thái Nguyên KV2
039 CĐ Kinh tế Tài chính Thái Nguyên P. Thịnh Đán, TP Thái Nguyên KV2
001 TTGDTX TP. Thái Nguyên P. Hoàng Văn Thụ, Tp Thái Nguyên KV2
056 TC nghề Thái Nguyên Ph. Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên KV2
059 TT GDTX tỉnh Ph. Hoàng Văn Thụ TP Thái Nguyên KV2
060 THPT Đào Duy Từ Ph. Hoàng Văn Thụ TP Thái Nguyên KV2
062 TC nghề số 1- Bộ Quốc phòng P.Tân Thịnh, TP Thái Nguyên KV2
064 Trung cấp Y tế Thái Nguyên Số 2A Chu Văn An - P.Hoàng Văn Thụ - TP. Thái Nguyên KV2
065 Trung cấp Thái Nguyên Số 3/158, đường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên KV2
066 Trung cấp Y khoa Pasteur Số 5, Tân Quang, Gia Sàng, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên KV2
041 CĐ Giao thông Vận tải miền núi P. Thịnh Đán, TP Thái Nguyên KV2
042 CĐ Y tế Thái Nguyên P. Thịnh Đán, TP Thái Nguyên KV2
043 CĐ Văn hoá Nghệ thuật Việt Bắc P. Đồng Quang, TP. Thái Nguyên KV2
044 CĐ Thương mại và Du lịch P. Thịnh Đán, TP Thái Nguyên KV2
050 TH Bưu chính Viễn thông và CNTT Miền Núi P. Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên KV2
051 CĐ Kinh tế kỹ thuật - ĐH TN P. Thịnh Đán, TP Thái Nguyên KV2
052 CĐ Nghề Cơ điện LK P. Tích Lương, TP Thái Nguyên KV2
081 TT GDNN-GDTX TP. Thái Nguyên P. Túc Duyên, TPTN KV2
010 THPT Chuyên Thái Nguyên P. Quang Trung, Tp Thái Nguyên KV2
011 THPT Lương Ngọc Quyến P. Hoàng Văn Thụ, Tp Thái Nguyên KV2
012 THPT Ngô Quyền P. Thịnh Đán, Tp Thái Nguyên KV2
013 THPT Gang Thép P. Trung Thành, Tp Thái Nguyên KV2
014 THPT Chu Văn An P. Hương Sơn, Tp Thái Nguyên KV2
015 THPT Dương Tự Minh P. Quang Vinh, Tp Thái Nguyên KV2
017 PT Dân tộc nội trú Thái Nguyên P. Tân Lập, Tp Thái Nguyên KV1, DTNT
018 THPT Thái Nguyên P. Quang Trung, Tp Thái Nguyên KV2
019 THPT Lê Quý Đôn P. Gia Sàng, Tp Thái Nguyên KV2
031 Thiếu Sinh Quân QK1 P. Tân Thịnh, Tp Thái Nguyên KV2
033 Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc Xã Quyết Thắng, Tp Thái Nguyên KV1, DTNT

Thành Phố Sông Công: Mã 02

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
032 THPT Lương Thế Vinh Phường Cải Đan, TP. Sông Công KV2
040 CĐ Cơ khí luyện kim Phường Lương Sơn, TP. Sông Công KV2
002 TTGDTX Thành phố Sông Công Thành phố Sông Công KV2
047 CĐ Công nghiệp Việt Đức P. Thắng Lợi, Thành phố Sông Công KV2
048 Văn hoá I - Bộ Công An Phường Lương Sơn, TP. Sông Công KV2, DTNT
080 TT GDNN-GDTX TP. Sông Công Thành phố Sông Công KV2
020 THPT Sông Công Thành phố Sông Công KV2

Huyện Định Hoá: Mã 03

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
022 THPT Bình Yên xã Bình Yên, H. Định Hoá KV1
079 TT GDNN-GDTX Huyện Định Hoá TT Chợ Chu, H. Định Hoá KV1
021 THPT Định Hoá TTr. Chợ Chu, H. Định Hoá KV1
003 TTGDTX Huyện Định Hoá TT Chợ Chu, H. Định Hoá KV1

Huyện Phú Lương: Mã 04

Quảng cáo
Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
049 CĐ Nghề than khoáng sản Việt Nam Xã Sơn Cẩm, H. Phú Lương KV1
045 CĐ Công nghiệp Thái Nguyên Xã Sơn Cẩm, H. Phú Lương KV1
004 TTGDTX Huyện Phú Lương TTr. Đu, H. Phú Lương KV1
034 THPT Yên Ninh Xã Yên Ninh, H. Phú Lương KV1
078 TT GDNN-GDTX Huyện Phú Lương TTr. Đu, H. Phú Lương KV1
016 THPT Khánh Hoà xã Sơn Cẩm, H. Phú Lương KV1
023 THPT Phú Lương TTr. Đu, H. Phú Lương KV1

Huyện Võ Nhai: Mã 05

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
077 TT GDNN-GDTX Huyện Võ Nhai TTr. Đình Cả, H. Võ Nhai KV1
055 THPT Hoàng Quốc Việt Xã Tràng Xá, H. Võ Nhai KV1
005 TTGDTX Huyện Võ Nhai TTr. Đình Cả, H. Võ Nhai KV1
053 THPT Trần Phú Xã Cúc Đường - H. Võ Nhai KV1
024 THPT Võ Nhai Xã Lâu Thượng, H. Võ Nhai KV1

Huyện Đại Từ: Mã 06

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
054 THPT Lưu Nhân Chú Xã Ký Phú, H Đại Từ KV1
025 THPT Đại Từ TTr. Hùng Sơn, H. Đại Từ KV1
075 TT GDNN-GDTX Huyện Đại Từ Xã Tiên Hội, H. Đại Từ KV1
035 THPT Nguyễn Huệ Xã Phú Thịnh, H. Đại Từ KV1
006 TTGDTX Huyện Đại Từ TTr. Hùng Sơn, H. Đại Từ KV1

Huyện Đồng Hỷ: Mã 07

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
007 TTGDTX Huyện Đồng Hỷ Thị Trấn Chùa Hang, H. Đồng Hỷ KV1
076 TT GDNN-GDTX Huyện Đồng Hỷ Thị Trấn Chùa Hang, H. Đồng Hỷ KV1
057 THPT Trần Quốc Tuấn Xã Quang Sơn, H. Đồng Hỷ, Thái Nguyên KV1
027 THPT Trại Cau TTr. Trại Cau, H. Đồng Hỷ KV1
026 THPT Đồng Hỷ TT Chùa Hang, H. Đồng Hỷ, TN KV1

Huyện Phú Bình: Mã 08

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
074 TT GDNN-GDTX Huyện Phú Bình Xã Xuân Phương, H. Phú Bình KV2NT
008 TTGDTX Huyện Phú Bình Xã Xuân Phương, H. Phú Bình KV2NT
036 THPT Lương Phú Xã Lương Phú, H. Phú Bình KV2NT
058 THPT Điềm Thuỵ Xã Điềm Thuỵ, H. Phú Bình, Thái Nguyên KV2NT
028 THPT Phú Bình Thị Trấn Hương Sơn, H. Phú Bình KV2NT

Thị xã Phổ Yên: Mã 09

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
029 THPT Lê Hồng Phong P. Ba Hàng, TX. Phổ Yên KV2NT
073 THPT Lý Nam Đế Xã Nam Tiến, TX. Phổ Yên KV2
072 TC Nghề Nam Thái Nguyên Phường Đồng Tiến, TX. Phổ Yên KV2
071 CĐ Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp Xã Trung Thành TX. Phổ Yên KV2
070 THPT Phổ Yên Xã Tân Hương, TX. Phổ Yên KV2
069 THPT Bắc Sơn P. Bắc Sơn, TX. Phổ Yên KV1
030 THPT Bắc Sơn P. Bắc Sơn, TX. Phổ Yên KV1
046 CĐ Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp Xã Trung Thành TX. Phổ Yên KV2NT
067 TT GDTX Thị xã Phổ Yên Xã Nam Tiến, Thị xã Phổ Yên KV2
063 Trường TC nghề KT 3D Xã Đông Cao, TX. Phổ Yên, Thái Nguyên KV2NT
061 TC Nghề Nam Thái Nguyên Xã Đồng Tiến, TX. Phổ Yên KV2NT
009 TTGDTX Thị xã Phổ Yên Xã Nam Tiến, Thị xã Phổ Yên KV2NT
037 THPT Phổ Yên Xã Tân Hương, TX. Phổ Yên KV2NT
068 THPT Lê Hồng Phong P. Ba Hàng, TX. Phổ Yên KV2

Săn SALE shopee tháng 9:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


ma-truong-thpt.jsp