Mã tỉnh, Mã huyện, Mã trường phổ thông tỉnh Lai Châu năm 2018Mã tỉnh, Mã huyện, Mã trường phổ thông tỉnh Lai Châu năm 2018

Dưới đây là thông tin về Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã, phường cũng như Khu vực của từng trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Mã tỉnh của Lai Châu là 07 còn Mã Huyện là từ 00 → 08 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú. Bạn vào Hiển thị để xem chi tiết.

Quảng cáo

Tỉnh Lai Châu: Mã 07

Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:

Mã Quận huyệnTên Quận HuyệnMã trườngTên trườngKhu vực
00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an_07 KV3
00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_07 KV3

Thành Phố Lai Châu: Mã 01

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
003 THPT Quyết Thắng Xã Nậm Lỏong- TP Lai Châu - tỉnh Lai Châu KV1
002 THPT Thành Phố Lai Châu Phường Tân Phong - TP Lai Châu - tỉnh Lai Châu KV1
001 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Phường Đoàn Kết -TP Lai Châu - tỉnh Lai Châu KV1
030 Trung tâm GDTX - Hướng nghiệp Tỉnh Phường Quyết Thắng -TP Lai Châu - tỉnh Lai Châu KV1
022 PT DTNT Tỉnh Lai Châu Phường Quyết Thắng - TP Lai Châu - tỉnh Lai Châu KV1, DTNT
043 Trường Trung cấp nghề Lai Châu Phường Quyết Thắng - TP Lai Châu - tỉnh Lai Châu KV1

Huyện Tam Đường: Mã 02

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
037 Trung tâm GD nghề nghiệp - GD thường xuyên huyện Tam Đường TT Tam Đường - huyện Tam Đường - tỉnh Lai Châu KV1
031 Trung tâm GDTX huyện Tam Đường TT Tam Đường - huyện Tam Đường - tỉnh Lai Châu KV1
004 THPT Bình Lư TT Tam Đường - huyện Tam Đường- Lai Châu KV1
026 PT DTNT huyện Tam Đường TT Tam Đường - huyện Tam Đường - tỉnh Lai Châu KV1, DTNT

Huyện Phong Thổ: Mã 03

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
007 THPT Dào San Xã Dào San - huyện Phong Thổ - tỉnh Lai Châu KV1
005 THPT Phong Thổ TT Phong Thổ - huyện Phong Thổ - tỉnh Lai Châu KV1
006 THPT Mường So Xã Mường So - huyện Phong Thổ - huyện Lai Châu KV1
038 Trung tâm GD nghề nghiệp - GD thường xuyên huyện Phong Thổ TT Phong Thổ - huyện Phong Thổ - tỉnh Lai Châu KV1
032 Trung tâm GDTX huyện Phong Thổ TT Phong Thổ - huyện Phong Thổ - tỉnh Lai Châu KV1

Huyện Sìn Hồ: Mã 04

Quảng cáo
Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
008 THPT Sìn Hồ TT Sìn Hồ - huyện Sìn Hồ - tỉnh Lai Châu KV1
028 Dân tộc Nội trú THPT huyện Sìn Hồ TT Sìn Hồ - huyện Sìn Hồ - tỉnh Lai Châu KV1, DTNT
039 Trung tâm GD nghề nghiệp - GD thường xuyên huyện Sìn Hồ Xã Phăng Xô Lin - huyện Sìn Hồ - tỉnh Lai Châu KV1
009 THPT Nậm Tăm Xã Nậm Tăm - huyện Sìn Hồ - tỉnh Lai Châu KV1
033 Trung tâm GDTX huyện Sìn Hồ Xã Phăng Xô Lin - huyện Sìn Hồ - tỉnh Lai Châu KV1
024 PT DTNT huyện Sìn Hồ TT Sìn Hồ - huyện Sìn Hồ - tỉnh Lai Châu KV1, DTNT

Huyện Mường Tè: Mã 05

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
034 Trung tâm GDTX Mường Tè TT Mường Tè - huyện Mường Tè - tỉnh Lai Châu KV1
023 THPT Dân tộc Nội trú Ka Lăng Xã Ka Lăng - huyện Mường Tè - tỉnh Lai Châu KV1, DTNT
010 THPT Mường Tè TT Mường Tè - huyện Mường Tè - tỉnh Lai Châu KV1
040 Trung tâm GD nghề nghiệp - GD thường xuyên huyện Mường Tè TT Mường Tè - huyện Mường Tè - tỉnh Lai Châu KV1

Huyện Than Uyên: Mã 06

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
012 THPT Mường Than Xã Phúc Than - huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu KV1
035 Trung tâm GDTX huyện Than Uyên TT Than Uyên - huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu KV1
025 PT DTNT huyện Than Uyên TT Than Uyên - huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu KV1, DTNT
029 Dân tộc Nội trú THPT huyện Than Uyên TT Than Uyên - huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu KV1, DTNT
011 THPT Than Uyên TT Than Uyên - huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu KV1
013 THPT Mường Kim Xã Mường Kim - huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu KV1
041 Trung tâm GD nghề nghiệp - GD thường xuyên huyện Than Uyên TT Than Uyên - huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu KV1

Huyện Tân Uyên: Mã 07

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
015 THPT Trung Đồng Xã Trung Đồng - huyện Tân Uyên - tỉnh Lai Châu KV1
014 THPT Tân Uyên TT Tân Uyên - huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu KV1
042 Trung tâm GD nghề nghiệp - GD thường xuyên huyện Tân Uyên TT Tân Uyên - Tân Uyên - tỉnh Lai Châu KV1
036 Trung tâm GDTX huyện Tân Uyên TT Tân Uyên - huyện Tân Uyên - tỉnh Lai Châu KV1

Huyện Nậm Nhùn: Mã 08

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
027 Dân tộc Nội trú THPT huyện Nậm Nhùn Xã Nậm Hàng - huyện Nậm Nhùn - tỉnh Lai Châu KV1, DTNT
016 THPT Nậm Nhùn Xã Nậm Hàng - huyện Nậm Nhùn - tỉnh Lai Châu KV1

Loạt bài Thông tin tuyển sinh 2017 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Những điều cần biết về Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2017 (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


ma-tinh-ma-huyen-ma-xa-ma-truong.jsp