Mã tỉnh, Mã huyện, Mã trường phổ thông tỉnh Kiên Giang năm 2021Mã tỉnh, Mã huyện, Mã trường phổ thông tỉnh Kiên Giang năm 2021

Dưới đây là thông tin về Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã, phường cũng như Khu vực của từng trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Mã tỉnh của Kiên Giang là 54 còn Mã Huyện là từ 00 → 15 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú. Bạn vào Hiển thị để xem chi tiết.

Quảng cáo

Tỉnh Kiên Giang: Mã 54

Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:

Mã Quận huyệnTên Quận HuyệnMã trườngTên trườngKhu vực
00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an_54 KV3
00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_54 KV3

Thành phố Rạch Giá: Mã 01

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
089 CĐ Sư phạm Kiên Giang 449 Nguyễn Chí Thanh, P Rạch Sỏi, Tp Rạch Giá, Kiên Giang KV2
088 Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang 425 Mạc Cửu, P Vĩnh Thanh, Tp Rạch Giá, Kiên Giang KV2
085 PT Đức Trí KV2
087 CĐ Cộng đồng Kiên Giang 217 Chu Văn An, P An Hòa, Tp Rạch Giá, Kiên Giang KV2
079 Cao đẳng Nghề tỉnh Kiên Giang 1022 Nguyễn Trung Trực, P An Hoà, Tp Rạch Giá, Kiên Giang KV2
090 CĐ Y tế Kiên Giang 14 Phạm Ngọc Thạch, P Vĩnh Thanh, Tp Rạch Giá, Kiên Giang KV2
041 THPT Phó Cơ Điều Lê Hồng Phong, P An Hoà, Tp Rạch Giá, Kiên Giang KV2
001 THPT Nguyễn Trung Trực 393 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P Vĩnh Thanh, Tp Rạch Giá, Kiên Giang KV2
002 THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Trần Công Án, P Vĩnh Lạc, Tp Rạch Giá, Kiên Giang KV2
022 Trung tâm GDTX tỉnh Kiên Giang 181 Nguyễn Hùng Sơn, P Vĩnh Thanh Vân, Tp Rạch Giá, Kiên Giang KV2
013 PT Dân tộc Nội trú tỉnh Kiên Giang 196 Đường Đống Đa, P Vĩnh Lạc, Tp Rạch Giá, Kiên Giang KV2, DTNT
061 THPT Ngô Sĩ Liên X Phi Thông, Tp Rạch Giá, Kiên Giang KV1
005 Trung cấp Kỹ thuật-Nghiệp vụ Kiên Giang 31 Chi Lăng, P Vĩnh Bảo, Tp Rạch Giá, Kiên Giang KV2
004 THPT iSCHOOL Rạch Giá 487/15 Nguyễn Trung Trực, P Vĩnh Lạc, Tp Rạch Giá, Kiên Giang KV2
003 THPT Nguyễn Hùng Sơn 14 Mai Thị Hồng Hạnh, P Rạch Sỏi, Tp Rạch Giá, Kiên Giang KV2

Thị xã Hà Tiên: Mã 02

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
006 THPT Nguyễn Thần Hiến 10 Tỉnh lộ 28, P Pháo Đài, Tx Hà Tiên, Kiên Giang KV2
043 Trung tâm GDTX TX Hà Tiên 08 Tỉnh lộ 28, P Pháo Đài, Tx Hà Tiên , Kiên Giang KV2

Huyện Kiên Lương: Mã 03

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
076 THPT Ba Hòn TT Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang KV1
044 Trung tâm GDTX Kiên Lương TT Kiên Lương, H Kiên Lương, Kiên Giang KV1
007 THPT Kiên Lương TT Kiên Lương, H Kiên Lương, Kiên Giang KV1

Huyện Hòn Đất: Mã 04

Quảng cáo
Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
062 THPT Phan Thị Ràng X Thổ Sơn, H Hòn Đất, Kiên Giang KV1
008 THPT Hòn Đất TT Hòn Đất, H Hòn Đất, Kiên Giang KV2NT
038 THPT Sóc Sơn TT Sóc Sơn, H Hòn Đất, Kiên Giang KV1
055 THPT Bình Sơn X Bình Sơn, H Hòn Đất, Kiên Giang KV2NT
045 Trung tâm GDTX Hòn Đất TT Hòn Đất, Hòn Đất, Kiên Giang KV2NT
077 THPT Nam Thái Sơn X Nam Thái Sơn, H Hòn Đất, Kiên Giang KV2NT
071 THPT Nguyễn Hùng Hiệp X Mỹ Hiệp Sơn, H Hòn Đất,, Kiên Giang KV2NT

Huyện Tân Hiệp: Mã 05

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
046 Trung tâm GDTX Tân Hiệp TT Tân Hiệp, H Tân Hiệp, Kiên Giang KV2NT
056 THPT Cây Dương X Tân Thành, H Tân Hiệp, Kiên Giang KV2NT
009 THPT Tân Hiệp TT Tân Hiệp, H Tân Hiệp, Kiên Giang KV2NT
011 THPT Thạnh Đông X Thạnh Đông A, H Tân Hiệp, Kiên Giang KV2NT
075 THPT Thạnh Tây X Thạnh Đông, H Tân Hiệp, Kiên Giang KV2NT

Huyện Châu Thành: Mã 06

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
047 Trung tâm GDTX Châu Thành X Vĩnh Hòa Hiệp, H Châu Thành, Kiên Giang KV1
012 THPT Châu Thành TT Minh Lương, H Châu Thành, Kiên Giang KV1
067 THPT Mong Thọ X Mong Thọ, H Châu Thành, Kiên Giang KV2NT

Huyện Giồng Riềng: Mã 07

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
063 THPT Hoà Hưng X Hoà Hưng, H Giồng Riềng, Kiên Giang KV1
082 Trung cấp Nghề DTNT tỉnh Kiên Giang X Long Thạnh, H Giồng Riềng, Kiên Giang KV1, DTNT
084 THCS Thạnh Phước X Thạnh Phước, H Giồng Riềng, Kiên Giang KV1
069 THPT Bàn Tân Định X Bàn Tân Định, H Giồng Riềng, Kiên Giang KV1
048 Trung tâm GDTX Giồng Riềng TT Giồng Riềng, H Giồng Riềng, Kiên Giang KV1
039 THPT Hòa Thuận X Ngọc Hòa, H Giồng Riềng, Kiên Giang KV1
014 THPT Giồng Riềng Lê Quý Đôn, TT Giồng Riềng, H Giồng Riềng, Kiên Giang KV1
057 THPT Thạnh Lộc X Thạnh Lộc, H Giồng Riềng, Kiên Giang KV1
040 THPT Long Thạnh X Long Thạnh, H Giồng Riềng, Kiên Giang KV1

Huyện Gò Quao: Mã 08

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
049 Trung tâm GDTX Gò Quao TT Gò Quao, H Gò Quao, Kiên Giang KV1
064 THPT Định An X Định An, H Gò Quao, Kiên Giang KV1
065 THPT Vĩnh Thắng X Vĩnh Thắng, H Gò Quao, Kiên Giang KV1
015 THPT Gò Quao TT Gò Quao, H Gò Quao, Kiên Giang KV1
070 THPT Vĩnh Hoà Hưng Bắc X Vĩnh Hoà Hưng Bắc, H Gò Quao, Kiên Giang KV1
072 THPT Thới Quản X Thới Quản, H Gò Quao, Kiên Giang KV1

Huyện An Biên: Mã 09

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
042 THPT Đông Thái X Đông Thái, H An Biên, Kiên Giang KV1
016 THPT An Biên TT Thứ 3, H An Biên, Kiên Giang KV1
068 THPT Nam Yên X Nam Yên, H An Biên, Kiên Giang KV1
050 Trung tâm GDTX An Biên TT Thứ 3, H An Biên, Kiên Giang KV1

Huyện An Minh: Mã 10

Quảng cáo
Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
059 THPT Nguyễn Văn Xiện X Tân Thạnh, H An Minh, Kiên Giang KV2NT
017 THPT An Minh TT Thứ 11, H An Minh, Kiên Giang KV2NT
066 THPT Vân Khánh X Vân Khánh, H An Minh, Kiên Giang KV1
051 Trung tâm GDTX An Minh TT Thứ 11, H An Minh, Kiên Giang KV2NT

Huyện Vĩnh Thuận: Mã 11

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
052 Trung tâm GDTX Vĩnh Thuận TT Vĩnh Thuận, H Vĩnh Thuận, Kiên Giang KV1
018 THPT Vĩnh Thuận TT Vĩnh Thuận, H Vĩnh Thuận, Kiên Giang KV1
010 THPT Vĩnh Phong X Vĩnh Phong, H Vĩnh Thuận, Kiên Giang KV1
060 THPT Vĩnh Bình Bắc X Vĩnh Bình Bắc, H Vĩnh Thuận, Kiên Giang KV1

Huyện Phú Quốc: Mã 12

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
053 Trung tâm GDTX Phú Quốc TT Dương Đông, H Phú Quốc, Kiên Giang KV1
080 THPT Dương Đông TT Dương Đông, H Phú Quốc, Kiên Giang KV1
020 THPT An Thới TT An Thới, H Phú Quốc, Kiên Giang KV1
019 THPT Phú Quốc TT Dương Đông, H Phú Quốc, Kiên Giang KV1

Huyện Kiên Hải: Mã 13

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
074 THPT Lại Sơn X Lại Sơn, H Kiên Hải, Kiên Giang KV1
081 THCS An Sơn X An Sơn, H Kiên Hải, Kiên Giang KV1
021 THPT Kiên Hải X Hòn Tre, H Kiên Hải, Kiên Giang KV1

Huyện U Minh Thượng: Mã 14

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
058 THPT U Minh Thượng X Thạnh Yên, H U Minh Thượng, Kiên Giang KV1
073 THPT Minh Thuận X Minh Thuận, H U Minh Thượng, Kiên Giang KV1
086 Trung cấp Nghề vùng U Minh Thượng X Thạnh Yên, H U Minh Thượng, Kiên Giang KV1
078 THPT Vĩnh Hoà X Vĩnh Hoà, H U Minh Thượng, Kiên Giang KV1

Huyện Giang Thành: Mã 15

Mã trườngTên trườngĐịa chỉKhu vực
054 THPT Thoại Ngọc Hầu X Tân Khánh Hòa, H Giang Thành, Kiên Giang KV1
083 Trung tâm GDTX Giang Thành X Phú Lợi, H Giang Thành, Kiên Giang KV1

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


ma-tinh-ma-huyen-ma-xa-ma-truong.jsp