Bài tập trắc nghiệm Tìm điều kiện để hai đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song (tiếp)Bài tập trắc nghiệm Tìm điều kiện để hai đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song

Câu 1: Cho 2 đường thẳng (d): y=mx-1 và (d’): y=(2m-1)x-1. Ta có: (d)//(d’) khi:

A. m = 1

B. m ≠ 1

Quảng cáo

C. m ≠ 0

D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 2: Với giá trị nào của a, b thì hai đường thẳng sau đây trùng nhau 2x+3y+5=0 và y=ax+b

A. a=2/3; b=5/3

B. a=-2/3; b=-5/3

C. a=4/3; b=7/3

D. a=-4/3; b=-7/3

Câu 3: Với giá trị nào của k thì đường thẳng y=(3-2k)x-3k đi qua điểm A(-1;1) là:

A. k=-1   B. k=3   C. k=2   D. k=-4

Quảng cáo

Câu 4: Với giá trị nào của a, b thì đường thẳng y=2x+3m và y=(2k+3)x+m-1 sau đây trùng nhau?

A. k=1/2; m=1/2

B. k=-1/2; m=1/2

C. k=1/2; m=-1/2

D. k=-1/2; m=-1/2

Câu 5: Với giá trị nào của a thì đường thẳng y=(3-a)x+a-2 vuông góc với đường thẳng y=2x+3?

A. a=1   B. a=2/5   C. a=7/2   D. a=-5/2

Câu 6: Với giá trị nào của a và b thì đường thẳng y=(a-3)x+b đi qua 2 điểm A(1; 2) và B(-3; 4)

A. a=0; b=5

B. a=0; b=-5

C. a=5/2; b=5/2

D. a=5/2; b=-5/2

Câu 7: Phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A(1; -1) và B(2; -1/2) là:

Chuyên đề Toán lớp 9

Câu 8: Hàm số nào sau nghịch biến?

Chuyên đề Toán lớp 9

Hướng dẫn giải và đáp án

Quảng cáo

Câu 1: Với mọi m thì 2 đường thẳng trên không song song với nhau vì 2 đường thẳng này có b=b’.

Câu 2: Ta có: Chuyên đề Toán lớp 9

Vì vậy 2 đường thẳng này trùng nhau khi a=-2/3; b=-5/3

Vậy chọn đáp án: B

Câu 3: Thay x=-1; y=1 vào đường thẳng ta được: k=-4

Vậy chọn đáp án: D

Câu 4: Hai đường thẳng trùng nhau khi

Chuyên đề Toán lớp 9

Vậy chọn đáp án D

Câu 5: Hai đường thẳng vuông góc khi (3-a).2 = -1 ⇔ a = 7/2

Vậy chọn đáp án: C

Câu 6: Đường thẳng đi qua A(1; 2) nên ta có: (a-3).1+b=2

Đường thẳng đi qua B(-3; 4) nên ta có: -3(a - 3) + b = 4

Khi đó ta có hệ:

Chuyên đề Toán lớp 9

Vậy chọn đáp án: C

Quảng cáo

Câu 7: Gọi phương trình đường thẳng cần tìm là y=ax+b. Vì đường thẳng đi qua 2 điểm A(1; -1) và B(2; -1/2) nên ta có:

Chuyên đề Toán lớp 9

Vậy chọn đáp án:C

Câu 8: Chọn đáp án: B

Tham khảo thêm các Chuyên đề Toán lớp 9 khác:

Mục lục các Chuyên đề Toán lớp 9:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Hơn 5000 bạn đã học và tiến bộ tại VietJack chỉ với 2k/ 1 ngày. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.