Bài tập trắc nghiệm Tìm điều kiện để hai đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song songBài tập trắc nghiệm Tìm điều kiện để hai đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song

Câu 1: Cho 2 đường thẳng y=-kx+1 và y=(2k+1)x-k (k ≠ 0 ; k ≠ -1/2). Hai đường thẳng cắt nhau khi:

A. k ≠ -1   B. k=-3   C. k =-1   D. k ≠ -1/3

Câu 2: Cho 2 đường thẳng y=(m+1)x-2k (m ≠ -1) và y=(2m-3)x+k+1 (m ≠3/2 ). Hai đường thẳng trên trùng nhau khi:

Quảng cáo

A. m=4 hay k = -1/3

B. m=4 và k=-1/3

C. m=4 và k ∈ R

D. k=-1/3 và k ∈ R

Câu 3: Biết điểm A(-1; 2) thuộc đường thẳng y=ax+3(a ≠ 0). Hệ số của đường thẳng trên bằng:

A. 3   B. 0   C. -1   D. 1

Câu 4: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y= (1-√2)x + 1

A. M(0;-√2)

B. N(√2; √2 + 1)

Quảng cáo

C. C(1-√2; 3-2√2)

D. Q(1+√2; 0)

Câu 5: Nghiệm tổng quát của phương trình 20x+0y=25 là:

Chuyên đề Toán lớp 9

Câu 6: Hàm số y=(m-1)x+3 là hàm số bậc nhất khi:

A. m ≠ -1   B. m ≠ 1   C. m = 1   D. m ≠ 0

Câu 7: Biết rằng hàm số y=(2a-1)x+1 nghịch biến trên tập R. Khi đó:

A. a > -1/2   B. a > 1/2   C. a < -1/2   D. a < 1/2

Câu 8: Cho hàm số y=(m-1)x+2 nghịch biến, khi đó giá trị của m thỏa mãn:

A. m < 1   B. m=1   C. m > 1   D. m > 0

Hướng dẫn giải và đáp án

Quảng cáo

Câu 1: Hai đường thẳng cắt nhau khi

-k ≠ 2k + 1 ⇔ 3k ≠ -1 ⇔ k ≠ -1/3

Vậy chọn đáp án: D

Câu 2: Hai đường thăng trùng nhau khi

Chuyên đề Toán lớp 9

Vậy chọn đáp án: B

Câu 3: Thay x=-1; y=2 vào đường thẳng ta được: 2=-a+3. Suy ra a=1

Vậy chọn đáp án: D

Câu 4: Chọn đáp án: D

Câu 5: Chọn đáp án A

Câu 6: Hàm số là hàm bậc nhất khi m - 1 ≠ 0 ⇔ m ≠ 1

Vậy chọn đáp án: B

Câu 7: Hàm số nghịch biến khi 2a-1 < 0. Suy ra a < 1/2

Vậy chọn đáp án: D

Câu 8: Hàm số nghịch biến khi m - 1 < 0 ⇔ m < 1

Vậy chọn đáp án: A

Quảng cáo

Tham khảo thêm các Chuyên đề Toán lớp 9 khác:

Mục lục các Chuyên đề Toán lớp 9:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Hơn 5000 bạn đã học và tiến bộ tại VietJack chỉ với 2k/ 1 ngày. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.