3000 Câu hỏi Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Ôn thi Đại học cực hay có đáp ánMục lục 3000 Câu hỏi Trắc nghiệm Tiếng Anh

Nhằm mục đích hỗ trợ các sĩ tử ôn luyện môn Tiếng Anh cho kì thi THPT Quốc gia đạt kết quả cao, VietJack biên soạn bộ 3000 câu hỏi trắc nghiệm gồm đầy đủ các chủ đề có trong cấu trúc bài thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh giúp các bạn ôn luyện tốt và giành được kết quả cao trong bài thi môn Tiếng Anh vào Đại học.

200 câu trắc nghiệm Ngữ âm có đáp án

Trắc nghiệm Ngữ âm (Phonetics) cơ bản

Trắc nghiệm Ngữ âm (Phonetics) nâng cao

200 câu trắc nghiệm Trọng âm có đáp án

Trắc nghiệm Trọng âm (Stress) cơ bản

Trắc nghiệm Trọng âm (Stress) nâng cao

200 câu trắc nghiệm Từ đồng nghĩa có đáp án

Trắc nghiệm Từ đồng nghĩa (Synonym) nâng cao

200 câu trắc nghiệm Từ trái nghĩa có đáp án

Trắc nghiệm Từ trái nghĩa (Antonym) cơ bản

Trắc nghiệm Từ trái nghĩa (Antonym) nâng cao

500 câu trắc nghiệm Điền từ vào chỗ trống môn Tiếng Anh có đáp án

Trắc nghiệm Điền từ Tiếng Anh cơ bản

Trắc nghiệm Điền từ Tiếng Anh nâng cao

500 câu trắc nghiệm Tìm câu cận nghĩa Tiếng Anh có đáp án

250 câu trắc nghiệm Tìm câu cận nghĩa Tiếng Anh cơ bản

250 câu trắc nghiệm Tìm câu cận nghĩa Tiếng Anh nâng cao

650 câu trắc nghiệm Đọc hiểu Tiếng Anh có đáp án

350 câu trắc nghiệm Đọc hiểu Tiếng Anh cơ bản

300 câu trắc nghiệm Đọc hiểu Tiếng Anh cơ bản

300 câu trắc nghiệm Tìm lỗi sai Tiếng Anh có đáp án

Trắc nghiệm Tìm lỗi sai cơ bản

Trắc nghiệm Tìm lỗi sai nâng cao

980 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh Multiple Choice có đáp án

Trắc nghiệm Multiple Choice cơ bản

Trắc nghiệm Multiple Choice nâng cao

Trắc nghiệm Ngữ âm có đáp án (cơ bản)

Câu 1: A. justice     B. campus     C. culture     D. brush

Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /ʌ/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /ə/

Câu 2: A. work     B. form     C. stork     D. force

Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /ɔː/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /ɜː/

Câu 3: A. eleven     B. elephant     C. examine     D. exact

Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /ɪ/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /e/

Câu 4: A. assure     B. pressure     C. possession     D. assist

Đáp án D

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là / ʃ/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /s/

Câu 5: A. species    B. invent     C. medicine     D. tennis

Đáp án A

Giải thích: Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /e/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /ɪ/

Câu 6: A. deal     B. teach     C. break     D. clean

Đáp án C

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm là / iː/. đáp án C phần gạch chân phát âm là /eɪ/

Câu 7: A. supported    B. approached     C. noticed     D. finished

Đáp án A

Giải thích: Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /t/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /ɪd/

Câu 8: A. justice     B. campus     C. culture     D. brush

Đáp án B

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /ʌ/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /ə/

Câu 9: A. date     B. face     C. page     D. map

Đáp án D

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là /eɪ/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /æ/

Câu 10: A. dressed     B. dropped     C. matched     D. joined

Đáp án D

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là /t/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /d/

Câu 11: A. walk     B. call     C. take     D. talk

Đáp án C

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm là /ɔː/. Đáp án C phần gạch chân phát âm là /eɪ/

Câu 12: A. find     B. think     C. drive     D. mind

Đáp án B

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /aɪ/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /ɪ/

Câu 13: A. hood     B. hook     C. stood     D. tool

Đáp án D

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là /ʊ/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /uː/

Câu 14: A. canal     B. journal     C. refusal     D. infernal

Đáp án A

Giải thích: Giải thích: Đáp án A phần gạch chân phát âm là /æ/

Câu 15: A. definition     B. suggestion     C. situation     D. production

Đáp án B

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /ʃn/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /tʃən/

Câu 16: A. exported     B. enjoyed     C. existed     D. crowded

Đáp án B

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /ɪd/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /d/

Câu 17: A. Wednesday     B. handsome     C. dependent     D. grandchild

Đáp án C

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch chân là âm câm. Đáp án C phần gạch chân phát âm là /d/

Câu 18: A. ocean     B. official     C. sincere     D. ancient

Đáp án C

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm là /ʃ/. Đáp án C phần gạch chân phát âm là /s/

Câu 19: A. missed     B. filled     C. published     D. watched

Đáp án B

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /t/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /d/

Câu 20: A. walked    B. involved     C. missed     D. jumped

Đáp án B

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /t/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /d/

Câu 21: A. collect     B. operate     C. hobby     D. voluntee

Đáp án A

Giải thích: Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /ɒ/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /ə/

Câu 22: A. pushed     B. missed     C. washed     D. naked

Đáp án D

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là /t/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /ɪd/

Câu 23: A. climate     B. liveable     C. city     D. discussion

Đáp án A

Giải thích: Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /ɪ/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /aɪ/

Câu 24: A. solar    B. infrastructure     C. designer     D. focus

Đáp án C

Giải thích: Giải thích: Đáp án C phần gạch chân phát âm là /z/. Đáp án C phần gạch chân phát âm là /s/

Câu 25: A. objection     B. obey     C. impose     D. forbid

Đáp án C

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm là /ə/. Đáp án C phần gạch chân phát âm là /əʊ/

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85
Các loạt bài lớp 12 khác