Bài tập Wish trong tiếng AnhBài tập cách sử dụng Wish

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập Wish trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Wish trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập cách sử dụng Wish:

Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.

Bài 1: Put in wish(ed) or hope(d)

1. I wish you a pleasant stay here.

2. Enjoy your holiday, I .... you have a great time.

3. Goodbye, I .... you all the best.

4. We said goodbye to each other and .... each other luck.

5. We're going to have a picnic tomorrow so I .... the weather is nice.

6. I .... you luck in your new job I .... it works out well for you.

2. hope

3. wish

4. wished

5. hope

6. wish .... hope

Quảng cáo

Bài 2: What do you say in these situations? Write sentences with I wish.... would....

1. It's raining. You want to go out, but not in the rain.

   YOU say: I wish it would stop raining.

2. You're waiting for Jane. She's late and you're getting impatient.

   YOU say to yourself: I wish ....................

3. You're looking for a job – so far without success. Nobody will give you a job.

   YOU say: I wish somebody ....................

4. You can hear a baby crying.It's been crying for a long time and you're trying to study.

   YOU say: ....................................

5. Brian has been wearing the same clothes for years. You think he needs some new clothes.

   YOU say to Brian: ...........................

For the following situations write sentences with I wish .... wouldn't:

6. Your friend drives very fast You don't like this.

   YOU say to your friend: I wish you....................

7. Joe leaves the door open all the time. This annoys you.

   YOU say to Joe: ................................

8. A lot of people drop liter in the street. You don't like this.

   YOU say: I wish people ....................

2. I wish she would come.

3. I wish somebody would give me a job.

4. I wish the baby would stop crying.

5. I wish you would buy some new clothes.

6. I wish you wouldn't drive so fast.

7. I wish you wouldn't leave the door open (all the time).

8. I wish people wouldn't drop litter in the street.

Bài 3: Are these sentences right or wrong? Correct them where necessary

1 I wish Sarah would be here now. I wish Sarah were here now.
2 I wish you would listen to me. ..........................
3 I wish I would have more free time. ..........................
4 I wish our flat would be a bit bigger. ..........................
5 I wish the weather would change. ..........................
6 I wish you wouldn't complain all the time. ..........................
7 I wish everything wouldn't be so expensive. ..........................

2. OK

3. I wish I had more free time.

4. I wish our flat wa/were a bit bigger.

5. OK

6. OK

7. I wish everything wasn't so expensive.

Quảng cáo

Bài 4: Put the verb into the correct form

1. It was a stupid thing to say. I wish I hadn't said it. (I/not/say)

2. I'm fed up with this rain. I wish it would stop. (it/stop)

3. It's a difficult question. I wish .... the answer. (I/know)

4. I should have listened to you. I wish .... your advice. (I/take)

5. You're lucky to be going away. I wish .... with you. (I/can/come)

6. I have no energy at the moment. I wish .... so tired. (I/not/be)

7. Aren't they ready yet? I wish .... up. (they/hurry)

8. It would be nice to stay here longer. I wish .... to leave now. (we/not/have)

9. When we were in London last year we didn't have time to see all the things we wanted to see. I wish .... longer (we/can/stay)

10. It's freezing today. I wish .... so cold. I hate cold weather. (it/not/be)

11. Joe still doesn't know what he wants to do. I wish .... (he/decide)

12. I really didn't enjoy the party. I wish .... (we/not/go)

3. I knew

4. I had taken

5. I could come

6. I wasn't

7. they'd hunrry

8. we didn't have

9. we could have stayed

10. it wasn't

11. he'd decide

12. we hadn't gone

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.