Bài tập đặt câu hỏi trong tiếng Anh (Phần 2)Bài tập đặt câu hỏi trong tiếng Anh (Phần 2)

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập đặt câu hỏi trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập đặt câu hỏi:

Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.

Bài 1: Make a new sentence from the question in brackets

1. (Where has Tom gone?) Do you know where Tom has gone?

2. (Where is the post office) Could you tell me where .........

3. (What's the time) I wonder .................................

4. (What does this word mean) I want to know ..................

5. (What time did they leave) Do you know .....................

6. (Is Sue going out tonight) I don't know ....................

7. (Where does Caroline live?) Do you have any idea ...........

8. (Where did I park the car?) I can't remember ...............

9. (Is there a bank near here?) Can you tell me ...............

10. (What do you want?) Tell me ...............................

11. (Why didn't Kate come to the party?) I don't know .........

12. (How much does it cost to park here?) Do you know .........

13. (Who is that woman) I have no idea ........................

14. (Did Liz get my letter?) Do you know ......................

15. (How far is it to the airport?) Can you tell me ...........

2. Could you tell me where the post office is?

3. I wonder what the time is

4. I want to know what this word means.

5. Do you know what time they left?

6. I don't know if Sue is going out tonight.

7. Do you have any idea where Caroline lives?

8. I can't remember where I parked the car?

9. Can you tell me if there is a bank near here?

10. Tell me what you want?

11. I don't know why Kate didn't come to the party.

12. Do you know how much it costs to park here?

13. I have no idea who that woman is?

13. Do you know if Liz got my letter?

15. Can you tell me how far it is to the airport.

Quảng cáo

Bài 2: You are making a phone call. You want to speak to Sue but she isn't there. Somebody else answers the phone. You want to know three things:

(1) Where has she gone?

(2) When will she be back?

And (3) Did she go out alone?

Complete the conversation:

A: Do you know where ............................. (1)

B: Sorry, I've got no idea.

A: Never mind. I don't suppose you know........... (2)

B: No, I'm afraid not.

A: One more thing. Do you happen to know.......... (3)

B: I'm afraid I didn't see her go out.

A: OK. Well thank you anyway. Goodbye.

1. Do you know where she has game?

2. I don't suppose you know when she'll be back.

3. Do you happen to know if she went out alone.

Quảng cáo

Bài 3:You have been away for a while and have just come back to your home town. You meet Tony a friend of yours. He asks you a lot of questions:

1. How are you.

2. Where have you been.

3. How long have you been back.

4. What are you doing now?

5. Why did you come back.

6. Where are you living?

7. Are you glad to be back.

8. Do you have any plans to go away again.

9. Can you lend me some money?

Now you tell another friend what Tony asked you. Use reported speech:

1. He asked me how I was.

2. He asked me ..................

3. He ...........................

4. ..............................

5. ..............................

6. ..............................

7. ..............................

8. ..............................

9. ..............................

2. he asked me where I'd been.

3. He asked me how long I'd been back.

4. He asked me what I was doing now.

5. he asked me why I'd come back.

6. he asked me where I was living.

7. He asked me if I was glad to be back.

8. He asked me if I had any plans to go away again.

9. He asked me if if could lend him some money.

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.